Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

CÔ GIÁO BẤT NHÂN – Đức Hạnh cùng thi hữu (Hình minh họa)CÔ GIÁO BẤT NHÂN
Cô này chắc hẳn bị tâm thần!
Lấy guốc đập trò cảnh ác nhân
Đánh cả bàn tay, lên mũi mặt

Tỏ như thú dữ mất lương tâm
“Mẹ hiền” cô giáo khùng như quỷ
Con trẻ học sinh sợ điếng thân
Kiến nghị quan trên hành đúng luật *
Cô này chắc hẳn bị tâm thần...
Đức Hạnh
15 11 2017
* Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Điều 14. Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự
Trẻ em được gia đình, Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.

HỌA:

MẦM NON ĐẤT NƯỚC
(Hxv)
Giáo dục học sinh phải vững thần..
Nhân quyền tôn trọng thắm tình thân
Thầy cô giảng dạy giàu nhân phẩm
Văn hóa thực hành đúng trọng tâm
Giáo huấn con người cần thấu triệt
Thương yêu con trẻ phải ân cần
Mầm non đất nước luôn chăm sóc
Giáo dục học sinh phải vững thần..
Hồng Xuyến
15 11 2017

ĐỪNG LÀM XẤU LƯƠNG TÂM
Người ơi chớ độc hóa cang thần
Hỏi thử xem còn cái tính nhân !
Tuổi trẻ vương mang hồn thánh thiện
Non mầm nương tựa ải từ tâm
Sao đành đối xử vô liêm sĩ
Để phải giao hòa chẳng thiết thân
Nghiệp giáo đâu là xây trí đạo !
Người ơi chớ độc hóa cang thần .
Tuan Nyuyen
17 11 2017

Cảm Tác:

CÔ GIÁO - ÁC NHÂN
Đáng hổ người mang chữ mẹ hiền
Mặt ngời,tâm ác tưởng khùng điên!
Một con sâu lọt vào ngành giáo
Vạn trẻ thơ thù ghét cô tiên
Thôi hãy quay về chăm chợ búa
Đừng nên đứng giảng mót đồng tiền
Nơi đây thanh sạch như hồn bé
Chẳng thể vung bùn khiến nó đen.
Tau Dotrong
Bắc giang,15
 11 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét