Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

GIẶC ĐẾN NHÀ ĐÀN BÀ CŨNG ĐÁNH – Tau Do Trong cùng thi hữu
CHÀO MỪNG NGÀY LỄ PHỤ NỮ 8/3
TƯỞNG NHỚ CÔNG ƠN HAI BÀ

GIẶC ĐẾN NHÀ,ĐÀN BÀ CŨNG ĐÁNH
Đất tổ Thuận Thành mãi ngợi ca
Luy Lâu! Nhuộm đỏ nghĩa HAI BÀ !
Giận quân bạo ngược,Em.lăn xả
Thương kẻ lầm than,Chị tiến ra!
Huyết trận đòi phen giành tổ quốc
Trí mưu tạo thế dựng sơn hà
Nữ nhi tỏ mặt anh hùng lắm
Dâng cả Trời Nam cảnh thái hòa!
                          Tau Dotrong
                 Bắc giang,08.03.2017
 
HỌA:
1.
DẤU ẤN HAI BÀ TRƯNG
Mừng ngày Phụ Nữ tiếng hoan ca
Khởi nghĩa lòng trung của quý Bà*
Vung mạnh gươm Thần Voi tiến tới
Nhấn chìm phương Bắc giặc lùi ra
Mùa Xuân chiến thắng ngời trang sử
Tổ quốc vinh quang thắm hải hà
Dấu ấn hào hùng dù ngắn ngủi...
Tình yêu non nước mãi khai hoa.
                               Đức Hạnh
                              08.03.2017
   * Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (Trưng Trắc và Trưng Nhị)
 nổ ra vào mùa xuân năm Canh Tý (40 Công nguyên)
 là cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc,
chống lại thế lực phương Bắc ở đầu Công nguyên.
2.
NỮ LƯU HÀO KIỆT
Lịch sử muôn đời vẫn tiếng ca
Luy lâu chiến tích ngợi HAI BÀ
thù nhà Chị cưỡi voi xông trận
Nợ nước Fm thề kiếm tuốt ra
Hào kiệt bình Ngô ngời sử sách
Nữ nhi diệt Hán cứu san hà
Bi hùng gương sáng soi kim cổ
Sông Hát ngàn năm sóng vẫn hoà
                         Lãng Lê Nho
                   Đại Mão,08.03.2017

 3.
HAI BÀ TRƯNG
Quên mình cứu nước, bản hùng ca
Liệt nữ trung trinh kính nhị Bà
Giết giặc hồng quần đâu đuối ngã
Truy thù yếm thắm chẳng bàn ra
Gìn quê tuẫn tiết xua quân Mã*
Giữ nước quyên sinh trẫm Hát hà
Để lại danh thơm bền ngọc đá
Yên vui trăm họ cảnh hưng hoà.
                             Lưu Xuân Cảnh
                                08.03.2017
 4.
NHỚ HAI BÀ TRƯNG 
Đất nước muôn đời vẫn ngợi ca
Vì dân đánh giặc của HAI BÀ
Thương người cực khổ ra công giữ
Căm lũ tham tàn quyết đuổi ra
Bảo vệ giống nòi xây xã tắc
Đập tan giặc giã phá sơn hà
Chị em phận gái ngời trang sử
Cuộc sống từ đây thuận gió hòa...
                           Luu Thuy
                Vĩnh Phúc,08/3/2017

 5.
DŨNG KHÍ HAI BÀ
(Nđt, cú trung đối, tựu cú đối)
Oanh hùng lịch sử mãi còn ca
Dũng khí thời xưa của nhị bà
Nợ nước tang chồng xây lũy đả
Vùng lên đứng dậy đuổi thù ra
Bờ Nam Đất Việt lừng danh dõi
Hạnh tỏ thần trung đắm cõi hà
Kiệt nữ tài ba ngời sách đỏ
Ngàn năm khúc nhạc mãi vang hòa
                               Thanh Thanh
                                08.03.2017

6.
NGHÌN ĐỜI NHỚ ƠN HAI BÀ 
Nghìn đời nước Việt ngợi lời ca 
Công đức thương dân của quý Bà 
Quyết trả thù chồng,,,, chị bước   tới  
Dẹp tan xâm lược,,,, em xông ra
Nữ nhi quyết chí  gìn biên ải 
Cụ lão vùng lên giữ hải hà 
Đoàn kết toàn dân cùng đánh giặc 
Ơn Bà : dân vượng , nước an hòa !
                               Hoành Châu

                               (Vĩnh Long) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét