Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

KIẾP NÀY CÓ YÊU NHAU - La Thụy cùng thi hữu

KIẾP NÀY CÓ YÊU NHAU

Luân hồi xin hẹn đến mai sau                       
Tình ái người ơi vẫn đượm màu                       
Thuở ấy ai thề chung bóng với                       
Giờ đây ta ngại lẻ hình nhau                  
Ươm hồng kỷ niệm bao xuân mộng                       
Dệt biếc tâm tư mấy hạ sầu                       
Lỗi ước nghìn thu - xin chớ nhé!                       
Tái sinh toàn vẹn ước mơ đầu 
                            LA THUỴ

HỌA:

KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU 

Tình lỡ không thành đợi kiếp sau
Bao nhiêu thương nhớ chửa phai màu
Cho dù lỗi hẹn chưa thành được
Cũng chẳng quên thề để lánh nhau
Đã biết xuân tàn ươm hạ trắng
Lại thêm thu tản ủ đông sầu
Bốn mùa luân chuyển rồi quay lại
Giữ mãi trong ta kỷ niệm đầu.
                      Thái Kim Liên

YÊU NHAU KIẾP NÀY 

Nếu thật trần gian có kiếp sau,
Tình ta chắc chắn thắm tươi màu.
Không còn lo sợ đời chia cát.
Đâu phải ngại e tình mất nhau.
Môi mắt reo vui nào biết khổ,
Tâm hồn thanh thản chẳng lo sầu.
Em ơi sao đợi ngày sau nhỉ,
Tròn vẹn hương yêu ngay lúc đầu.
                               Hoành Trần

HỜN DUYÊN

Trách phận hờn duyên lỡ trước sau
Lỡ mùa xuân chín lạt phai mầu ?!
Giá ngày xưa ấy... neo hình lại
Chắc hẳn giờ đây... quyện bóng nhau?!
Xuân mộng mơ màng duyên nghĩa mộng
Hạ sầu ngao ngán tấm tình sầu!?
Nghìn thu đã lỗi lời vàng đá...
Đâu có mà mong... vẹn mối đầu?!
                 Xuân Đinh Dậu 2017
               NGUYỄN HUY KHÔI


CÓ HẸN KIẾP SAU ?

Ước hẹn duyên thề đến kiếp sau
Ái ân nồng thắm chẳng phai màu
Tình xưa : chàng, thiếp thề bền chặt
Nghĩa cũ : vợ, chồng nguyện kết nhau
Một thoáng vô thường lòng uất nghẹn
Trăm năm vĩnh viễn dạ u sầu !!!
Luân hồi gặp lại người xưa cũ
Chàng chẳng nhận ra "người vợ đầu !!! "
                             HOÀNH CHÂU 

                               (Vĩnh Long ) 

1 nhận xét:

 1. YÊU NHAU KIẾP NÀY

  Nếu thật trần gian có kiếp sau,
  Tình ta chắc chắn thắm tươi màu.
  Không còn lo sợ đời chia cát.
  Đâu phải ngại e tình mất nhau.
  Môi mắt reo vui nào biết khổ,
  Tâm hồn thanh thản chẳng lo sầu.
  Em ơi sao đợi ngày sau nhỉ,
  Tròn vẹn hương yêu ngay lúc đầu.
  Hoành Trần.

  Trả lờiXóa