Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

TÌNH THƠ
TÌNH THƠ
“Kính tặng Góc Thơ Đường VNQT”
Thu vây sương khói bủa non ngàn
Trăng gió ươm mầm tới điểm trang
Nắn nót tám câu cài nhạc điệu
Chuốt trau bảy chữ bện cung đàn
Hằng mơ xướng họa ươm đằm thắm
Những ước ca ngâm giảm điệu đàng
Một góc tình thơ nhuần khí bút
Nguyễn Hoàng Quảng Trị mãi ngân vang
Như Thị - LĐM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét