Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Thơ xướng họa: Nụ Hôn Trong Mùa Dịch COVID 19- Đức Hạnh & Thi Hữu NỤ HÔN TRONG MÙA DỊCH 

Thật nhớ nhưng mà chẳng dám hôn
Hôn qua tấm ảnh đã run hồn
Hồn ta ảo não từ mấy cảnh

Cảnh dịch u sầu tới những thôn
Thôn bản muôn người đeo kín miệng
Miệng môi mũi mặt nổi cao cồn
Cồn khơi sóng trỗi thuyền chao đảo
Đảo lộn..yêu nàng vẫn thích hôn!

Đức Hạnh
28 02 2020
“Thời này hôn gió cũng nguy hiểm chỉ có video call là an toàn nhất”
BÀI HỌA

CHỚ CÓ HÔN !

Cô rô lây nhiễm chớ nên hôn
Hôn tấm hình em cũng điếng hồn
Hồn lắng ưu tư vì thảm cảnh
Cảnh im lặng sợ nhiễm trùng thôn
Thôn làng mặt nạ bao che miệng
Miệng mũi khẩu trang mắt thấy cồn
Cồn cộm may ra phòng dịch tốt
Tốt hơn chớ dại để ôm hôn !...

Mai Xuân Thanh
Ngày 29/02/2020

KHÁT ĐỢI NỤ HÔN

Viruts ...rona chặn nụ HÔN
Dù là hôn gió cũng run hồn!?
Dịch vừa chớm khởi miền sơn cước
Họa đã lây lan chốn xóm thôn?
Chồng vợ chờ trông rầu dạ héo
Gái trai ngóng đợi nẫu tâm cồn !?
Khát khao nhung nhớ,...đành gìm nén
Nạn khỏi tai qua thỏa sức HÔN !

Nguyễn Huy Khôi
29-2-2020


NỤ HÔN MÙA DỊCH
[Đáo họa:“KhátĐợiNụHôn”NHK]

Xướng họa vui vầy tả chuyện hôn
Hôn môi cẩn thận chớ bay hồn
Hồn đừng thả cửa qua mùa dịch
Dịch trải tiêu đời đến những thôn
Thôn nữ coi chừng khi mời Ảnh…
Ảnh hình tưởng nhớ lúc leo cồn
Cồn cao nước lạ dừng lai vãng
Vãng tới mùa này…ớn nụ hôn.!

Đức Hạnh
29 02 2020


DỊCH CORONA NÀO DÁM HÔN
Đọc Xuôi:
Thương nàng hỡi có dám đâu hôn,
Phổi dịch viêm kia bệnh rét hồn.
Dương tính nhiễm đầy nơi phố chợ,
Mạng người tiêu tán chốn làng thôn.
Hương xuân nhạt tẻ đêm ngày tháng,
Mũi miệng ngang che mảnh vải cồn.
Đường vắng lạnh đau đời chết dở…
Thương nàng hỡi có dám đâu hôn !

Đọc Ngược :
Hôn đâu dám có hỡi người thương,
Dở chết đời đau lạnh vắng đường.
Cồn vải mảnh che ngang miệng mũi,
Tháng ngày đêm tẻ nhạt xuân hương.
Thôn làng chốn tán tiêu người mạng,
Chợ phố nơi đầy nhiễm tính dương.
Hồn rét bệnh kia viêm dịch phổi…
Hôn đâu dám có hỡi người thương !

Liêu Xuyên
29 02 2020

THƯƠNG NHỚ CŨNG ĐÀNH
[Đáo họa "Dịch Crona Nào Dám Hôn" Liêu Xuyên]

[Đọc Xuôi]:
Thương mến cũng đành! chẳng muốn hôn!
Dịch lây vi-rút sợ bay hồn
Dương trần mộng ước thôi mùa dịch
Vũ Hán… ngăn ngừa tới bản thôn
Hương đượm cảnh tình khai biển nước
Mộng tươi dòng sóng trỗi sông cồn
Tuần qua cách trở càng nhung nhớ
Thương mến cũng đành! chẳng muốn hôn!

[Đọc Ngược]
Hôn muốn chẳng đành! Cũng mến thương!
Nhớ nhung càng trở cách qua tuần
Cồn sông trỗi sóng dòng tươi mộng
Nước biển khai tình cảnh đượm hương
Thôn bản tới ngừa ngăn Hán Vũ..
Dịch mùa thôi ước mộng trần dương
Hồn bay sợ rút-vi lây dịch
Hôn muốn chẳng đành! Cũng mến thương!

Đức Hanh
29 02 2020

ĐÀNH PHẢI CHỜ THÔI

Yêu em nhưng chẳng dám nào hôn,
Nhớ ảnh tin đưa thấy hết hồn.
Tim nhói khi xe bao phủ vải,
Lòng đau cảnh quạnh quẻ vùng thôn.
Muốn nhờ gió gởi lời âu yếm,
Lại sợ vi ru dạ xót cồn.
Rán đợi mùa lây lan sớm dứt,
Gom bao âu yếm chất dồn hôn.

HỒ NGUYỄN (02-3-2020)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét