Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

KHAI BÚT ĐẦU NĂM - Kim HoaBÀI HỌA THỨ NĂM
KHAI BÚT ĐẦU NĂM
Kim Hoa


Thuần phong mỹ tục mãi lưu truyền
Nghinh đón tân niên, tống cựu niên
Cánh én chở xuân về trước ngõ
Cành mai đón tết nở bên thềm
Phương người trăn trở lòng không định
Quê xứ trặc tròng dạ chẳng yên
Những ước nguyện mong trời đất thuận
Nhơn nhơn khả đáo ngộ tri hiền.

Nhơn nhơn khả đáo ngộ tri hiền
Chốn chốn an vui cảnh tịnh yên
Bữa bữa bạn thơ bàn trước sảnh
Ngày ngày tiếng mẹ hát bên thềm
Nhớ xưa năng động thời xuân sắc
Nghĩ lại nhiêu khê thuở lão niên
Tích đức làm nên nhiều việc tốt
Nêu gương hậu thế sáng danh truyền.

Nêu gương hậu thế sáng danh truyền
Không để tên lưu xú vạn niên
Ung nhọt tẩy trừ ra ngưỡng cửa
Rầy sâu tận diệt khỏi khung thềm
Mừng xuân rạng rỡ xuân tươi thắm
Đón tết chan hoà tết tịnh yên
Ly rượu Chúc mừng vui hảo hữu
Cười vang một tiếng... Thế nhân hiền!
KH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét