Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - 2019 - Đức Hạnh và thi hữu

image.png

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - 2019
           Đức Hạnh & Thi Hữu


MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - 2019
         "Tung hoành trục khoán"

Giáng Sinh nẩy nở tình nhơn thế
Cứu rỗi hồi sinh những cảnh đời…

GIÁNG hạ trần gian trải kiếp người [1]
SINH mùa lạnh lẽo tuyết sương rơi …
NẨY đường nhiệm thể [2] ngời muôn phúc
NỞ cánh Thiên ân thắm vạn thời
TÌNH Chúa khai nguồn trao Sự thật [3]
NHƠN loài hối lỗi nở lòng tươi !
THẾ nhân ngưỡng mộ mừng Thầy đến
CỨU RỖI HỒI SINH NHỮNG CẢNH ĐỜI…

Đức Hạnh
Noel 2019

[1] Ðấng Thiên Chúa hóa thân làm người ấy lại tự đồng hóa với mỗi một con người sinh ra trên cõi đời này, nhất là những con người bé mọn nhất trong xã hội.
Ngài đã nói: “Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” - Chúa Giêsu

[2] “Ngài giúp chúng ta luôn luôn sống như là nhiệm thể của Chúa Kitô, được liên kết như một gia đình, như nhiệm thể Chúa Kitô và như một dấu chỉ hữu hình và tuyệt vời của tình yêu của Chúa Kitô.” - Tông Đồ Phaolô

[3] “Thầy là con đường và là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Cha mà không qua Thầy.” - Chúa Giêsu


BÀI HỌA:

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
“Thtk”
GIÁNG hạ ngôi Hai tỏ kiếp người
SINH thành khổ ải tuyết luôn rơi
NẨY đường cứu rỗi trao ơn phúc
NỞ nụ thương yêu vọng những thời
TÌNH Đấng nhân từ khai sự sống
NHƠN loài trung tín trổ tâm tươi
THẾ gian khẩn nguyện cầu ân Chúa
CỨU ĐỘ HỒI SINH NHỮNG CẢNH ĐỜI

Hồng Xuyến
Noel 2019


MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
“Thtk”
GIÁNG xuống trần ai kiếp sống người
SINH mùa giá buốt tuyết đào rơi.
NẨY đầy trí thiện ban ân phúc
NỞ rộng từ bi vớt thế thời
TÌNH đắp muôn năm lời đẹp thắm
NHƠN lành vạn thuở vận thanh tươi...
THẾ nhân cảm tạ mừng Ngài đến
CỨU RỖI HỒI SINH NHỮNG CẢNH ĐỜI…

Đặng Xuân Linh


MERRY CHRISTMAS
“Thtk”
GIÁNG cảnh lầm than hóa kiếp người
SINH nơi máng cỏ tuyết sương rơi
KẾT đường Thánh Gía ngời ơn nghĩa
NỐI cánh Tin Mừng đẹp những thời
TÌNH nở nhơn từ khai sự sáng
NHÂN hòa thánh thiện tỏa dòng tươi
LOẠI trừ tội lỗi, trao nguồn sống
CỨU THẾ BAN ÂN NHỮNG CẢNH ĐỜI

Hạnh Trương
Noel - 2019


MÙA GIÁNG SINH
“Thtk”
GIÁNG trần phước đức khắp cho người,
SINH tử đổi dời tợ tuyết rơi.
NẨY nụ sáng tươi chiều héo kiếp,
NỞ môi sớm đẹp tối tiêu thời.
TÌNH thương Chúa bố ân ngời rạng,
NHƠN ái Trời cho phúc ngát tươi.
THẾ giới vui mừng mùa Lễ Hội,
CỨU ƠN SINH CẢNH THẢNH THƠ ĐỜI.

HỒ NGUYỄN
(15-12-2019)


MERRY CHRISTMAS 2019
“Thtk”
GIÁNG cảnh lầm than cứu rỗi người
SINH nơi máng cỏ tuyết rơi rơi…
KẾT đường công lý ngời danh tính
NỐI cánh Tin Mừng sáng những thời
TÌNH Đấng thương yêu nguồn sáng tỏ
NHÂN loài nhận lãnh dạ vui tươi
THẾ gian chúc tụng, mừng Thiên Chúa
CỨU THẾ HỒI SINH CẢNH CUỘC ĐỜI

Xuân Hồng
Quy Nhơn 15 12 2019


MỪNG SINH NHẬT CHÚA
“Thtk”
GIÁNG hạ trần gian trải cảnh người
SINH mùa giá lạnh tuyết càng rơi
NẨY cành phúc lộc ngời chân lý
NỞ Đấng Thiên nhan tỏ những thời
TÌNH ngãi cao vời ban sự sống
NHÂN loài trung nghĩa vọng đời tươi
THẾ trần chúc tụng cầu ơn Chúa
CỨU ĐỘ HỒI SINH NHỮNG CẢNH ĐỜI…

Anh Hân  
California - Noel 2019


MERRY CHRISTMAS 2019
“Thđ”
MỪNG vui lãnh nhận ơn Người
CHÚA xuống tưng bừng tiếng nhạc rơi
GIÁNG giữa đêm đông trời gió tuyết
SINH trong máng cỏ cảnh thiên thời…
CỨU ta khỏi tội hồn tươi sáng
ĐỘ kẻ vong tình dạ thắm tươi
DƯƠNG thế Thiên Thần ca chúc tụng
TRẦN gian cảm tạ đến muôn đời…

Thành Kha
Quảng Ngãi - 15 12 2019


HỒNG ÂN THIÊN CHÚA
“Thtk”
GIÁNG hạ bình an đến mọi người
SINH mùa giá lạnh tuyết đang rơi
NẢY dòng cứu rỗi ngời ơn Chúa
NỞ cánh hồi sinh đượm những thời
TÌNH nghĩa Ngôi Lời luôn sáng tỏ
NHÂN trần cảnh vật mãi xanh tươi
LOẠI trừ tội lỗi trao hồng phúc
CỨU THẾ BAN ƠN NHỮNG CẢNH ĐỜI

Lê Xuân Thơ
15 12 2019


GIÁNG SINH HY VỌNG
“Thtk”
GIÁNG thế vì yêu cứu độ người !
SINH vào máng cỏ tuyết sương rơi
KỶ khai sự sống ngời muôn nẻo
NIỆM trải ân hồng thắm những thời
XÂY cánh công bằng đường sáng tỏ
TÌNH trao bác ái cảnh vui tươi
NGHĨA nhân cảm tạ mừng Thiên Chúa
LỄ HỘI GIAO DUYÊN ẤM CUỘC ĐỜI.

Tuan Nguyen
17/12/2019


MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
“Thtk”
GIÁNG xuống nhân gian lãnh phận người
SINH nơi tuyết lạnh giá sương rơi…
NÃY đường nhiệm ý tô ngời đức
NỞ lối triêm ân tỏa sáng thời
TÌNH chứa nguồn lành thơm dạ thắm
NHƠN hòa cội thiện ngát lòng tươi
THẾ nhân đón nhận tin mừng đến
CỨU RỖI HỒI SINH NHỮNG CẢNH ĐỜI

HƯƠNG THỀM MÂY
17.12.2019


KÍNH MỪNG CHÚA CỨU THẾ
Đáo họa: "MCGS" Hương Thềm Mây
“Thtk”
GIÁNG hạ Ngôi Hai cứu chuộc người
SINH mùa giá lạnh tuyết đông rơi...
KẾT đường Thánh thể ngời ơn Chúa
NỐI nẻo nhơn sinh thắm những thời
TÌNH tỏ toàn năng khai sự sáng
NHÂN từ thánh thiện nở hoa tươi
LOẠI trừ Tội Tổ..[1] ban hồng phúc
CỨU RỖI TRẦN GIAN NHỮNG CẢNH ĐỜI...

Đức Hạnh
18 12 2019

[1] “Tội Tổ Tông, hay còn gọi là Tội Nguyên Tổ, Tội Tổ Tông truyền, hoặc nguyên tội là một tín điều của Hội thánh Công giáo, ám chỉ đến tình trạng mắc tội ngay từ khi sinh ra của tất cả mọi người, xuất phát từ sự sa ngã của Adam do ăn trái cấm trong Vườn Địa Đàng,.”


MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
“Thtk”
GIÁNG xuống cùng chung với khổ người
SINH vào đêm lạnh tuyết đông rơi
NẨY mầm bác ái vô biên cõi
NỞ hạt bao dung bất tận thời
TÌNH láng lai chăm nguồn cội vững
NHƠN đầy đặn dưỡng ngọn cành tươi
THẾ gian đọa bởi nhiều mê ám
CỨU RỖI HỒI SINH NHỮNG CẢNH ĐỜI

Lý Đức Quỳnh
18/12/2019


KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH
“Thtk”
GIÁNG xuống trần gian để độ người
SINH nhằm tháng giá tuyết bông rơi...
NẨY muôn hạt giống thành nuôi kiếp
NỞ vạn lòng thương dưỡng dục thời
TÌNH Đức Hài Đồng trong Máng Cỏ
NHƠN ngày Đại Lễ kính hoa tươi
THẾ gian nguyện ý tôn vinh Chúa
CỨU RỖI ĐÀN CHIÊN, NHỮNG MẢNH ĐỜI...

Mai Xuân Thanh
Ngày 17/12/2019

CHÚA GIÁNG SINH
“Thtk”
GIÁNG trần,Chúa đến với muôn người,
SINH sắc tưng bừng ánh tuyết rơi!
NẨY lộc Thiên ân ngời vạn thuở,
NỞ mầm hoa hạnh đắm bao thời.
TÌNH Cha cao trọng, hồn trong sáng,
NHƠN loại tôn vinh,phúc tốt tươi!
THẾ giới đại đồng hòa chí hướng
CỨU HỒI SINH,ẤM NHỮNG TRANG ĐỜI

Nguyễn Huy Khôi
17- 12- 2019


KÍNH MỪNG GIÁNG SINH

Vũ trụ hân hoan kính đón Người
Sanh mùa đông lạnh tuyết rơi rơi.
Bêlem máng cỏ tin muôn nẻo
Nhà nguyện gác chuông báo những thời.
Thiên Chúa giáng trần Trời rực sáng
Hài Đồng nhập thế đất nhuần tươi.
Hai ngàn năm lẻ còn ca tụng
Ngài mãi phục sinh để cứu Đời.

Như Thị19 12 2019


THIÊN CHÚA NHÂN LÀNH[Đáo họa:"MCGS" của huynh - Như Thị]

Ngài yêu giáng hạ, trở nên người
Giữa nẻo non ngàn tuyết lạnh rơi
Tiếng nhạc giao hòa vang những lối
Ngôi Hai cứu rỗi vọng muôn thời
Nhân loài cải thiện tâm hoài mới
Tội lỗi khai trừ cảnh mãi tươi
Ước vọng đường đi không lạc hướng
Cỏi Thiên, Hỏa Ngục, rõ bên đời.! [1]

Đức Hạnh
19 12 2019

[1] Chúa nhân từ.. không phạt ta
Ta lên Thiên Đàng, hay xuống Hỏa Ngục,
là do chính ta đã tự do chọn. khi còn ở trần gian!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét