Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

TÌM CHỒNG - Thy Lệ Trang và thi hữuTÌM CHỒNG

Thuận và nghịch đọc theo vần:
Không chồng lòng trông mong
Chung mùng cùng lung tung

Đọc thuận:
Tung cánh chim tìm ai biết không?
Chán chê- chê chán cảnh xa chồng
Lung lơ vẫn ngỡ thêm an trí
Cố nhớ càng hay mãi rối lòng
Cùng mộng bóng mây về bến hẹn
Để mơ nàng nguyệt đến bờ trông
Mùng đôi lại ấm đời hương lửa
Chung tách, chung trà đẹp ý mong!

Đọc nghịch:
Mong ý đẹp trà chung, tách chung
Lửa hương đời  ấm lại đôi mùng
Trông bờ đến nguyệt nàng mơ để
Hẹn bến về mây bóng mộng cùng
Lòng rối mãi hay càng nhớ cố
Trí an thêm ngỡ vẫn lơ lung
Chồng xa, cảnh chán chê- chê chán
Không biết ai tìm chim cánh tung?

Thy Lệ Trang

Bài Họa:

BIỆT LY CHỒNG

Đọc xuôi:
Tung gió buốt chiều giữa quạnh không
Khói sương sầu hỡi biệt ly chồng
Lung lay bóng vỡ thầm xao nắng
Rã rệu đời đau lịm úa lòng
Cùng tận bến mơ thuyền mãi đợi
Ảo mờ trăng hẹn chốn hoài trông
Mùng đơn lẻ gối nhìn đêm thẳm
Chung thủy ơi người gọi nhớ mong !

Đọc Ngược:
Mong nhớ gọi người ơi thủy chung
Thẳm đêm nhìn gối lẻ đơn mùng
Trông hoài chốn hẹn trăng mờ ảo
Đợi mãi thuyền mơ bến tận cùng
Lòng úa lịm đau đời rệu rã
Nắng xao thầm vỡ bóng lay lung
Chồng ly biệt hỡi sầu sương khói
Không quạnh giữa chiều buốt gió tung !

Lý Đức Quỳnh
   15/3/2019

LÒNG CÔ PHỤ

Thuận:
Tung chăn lạnh gối bó người không,
Dạ nát thâu đêm lúc vắng chồng.
Lung bước gót mờ hoen ứa lệ,
Rũ cành hoa úa héo khô lòng.
Cùng đường ngõ hẹp giăng hiu quạnh,
Rối tóc mi buồn xõa ngóng trông,
Mùng chiếu ướt loang phòng giá buốt,
Chung tình khóc dở những chờ mong.

Nghịch:
Mong chờ những dở khóc tình chung,
Buốt giá phòng loang ướt chiếu mùng.
Trông ngóng xõa buồn mi tóc rối,
Quạnh hiu giăng hẹp ngõ đường cùng.
Lòng khô héo úa hoa cành rũ,
Lệ ứa hoen mờ gót bước lung.
Chồng vắng lúc đêm thâu nát dạ,
Không người bó gối lạnh chăn tung.

Dương Hồng Kỳ

KHỔ TỘI CHỒNG

Đọc Xuôi:
Tung thuyền thế sự thấy đành không?
Nước mất buồn vương khổ tội chồng.
Lung lắm chịu đời đau đớn dạ,
Quá nhiều thương phận xót xa lòng.
Cùng cam đổ vỡ luôn chờ đợi,
Khóc hận mang hờn mãi ngóng trông.
Mùng mịt bể trời ơi tổ quốc…
Chung sầu lệ nhỏ vẫn hoài mong!

Đọc Ngược:
Mong hoài vẫn nhỏ lệ sầu chung,
Quốc tổ ơi trời bể mịt mùng.
Trông ngóng mãi hờn mang hận khóc,
Đợi chờ luôn vỡ đổ cam cùng.
Lòng xa xót phận thương nhiều quá,
Dạ đớn đau đời chịu lắm lung.
Chồng tội khổ vương buồn nước mất…
Không đành thấy sự thế thuyền tung!

Liêu Xuyên

CHỒNG ĐÂU?

Đọc thuận:
Tung lướt đường về người thấy không?
Vắng xa–xa vắng biết đâu chồng
Lung lay ngọn nến mờ soi bóng
Ướt đẫm sương đêm luống chạnh lòng
Cùng hướng dõi duyên chờ bến đậu
Lặng nhìn say liễu ngắm bờ trông
Mùng thưa gối chiếc đơn cô lẽ
Chung bóng xưa tình mãi đợi mong!

Đọc nghịch:
Mong đợi mãi tình xưa bóng chung
Lẽ cô đơn chiếc gối thưa mùng
Trông bờ ngắm liễu say nhìn lặng
Đậu bến chờ duyên dõi hướng cùng
Lòng chạnh luống đêm sương đẫm ướt
Bóng soi mờ nến ngọn lay lung
Chồng đâu biết vắng xa–xa vắng
Không thấy người về đường lướt tung !

THIÊN HẬU

TÌM NGƯỜI GÁNH VÁC

Đọc thuận:
Tung cầu dọ chút có ngờ không
Lắt léo ai thương cảnh vắng chồng
Lung cạn lộ bày khô kiệt nước
Rạch sâu khai gọi dễ xao lòng
Cùng qua ước hẹn lần bơm tiếp
Ví bậu mơ chiều buổi vợi trông
Mùng mấy dẫu vui ngày nén đợi
Chung hoà sẽ đến việc hằng mong.

Đọc nghịch:
Mong hằng việc đến sẽ hoà chung
Đợi nén ngày vui dẫu mấy mùng
Trông vợi buổi chiều mơ bậu ví
Tiếp khơi lần hẹn ước qua cùng
Lòng xao dễ gọi khai sâu rạch
Nước kiệt khô bày lộ cạn lung
Chồng vắng cảnh thương ai léo lắt
Không ngờ có chút dọ cầu tung.

Mai Thắng - 190318

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét