Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

KHỞI NGHĨA MÊ LINH

KỶ NIỆM CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG
Mồng 8 Tháng 3 
THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị,Trầm Vân,Lá Uá,Lý Đức Quỳnh,Đức Hạnh,Như Thu,Lộc Bắc, Mai Xuân Thanh,NS-Canada,Hải Rừng,Liêu Xuyên,Thái Huy,Đặng Xuân Linh,Minh Thúy,

KHỞI NGHĨA MÊ LINH
Phụ nữ Phong Châu thật lẫy lừng
Mê Linh khởi nghĩa tiếng Bà Trưng
Anh thư lẫm liệt bình Đông Hán
Trắc ,Nhị kiêu hùng chống Bắc phương
Cảm đất Chu Diên lưu cốt cách
Thương chồng Thi Sách vướng lao lung
Tháng  ba mồng tám cùng ra trận
Diệt giặc xưng vương giữ Cửu Trùng
Như Thị
BÀI HỌA
OAI DŨNG HAI BÀ TRƯNG
Tám tháng Ba về giọt nắng lừng
Nhớ hai bà trí dũng song Trưng
Gươm vung đất thét hùng muôn nẻo
Quân tiến trời reo dậy bốn phương
Nợ nước phải đền lòng đâu nản
Thù chồng quyết trả chí nào lung
Chém đầu Tô Định ngời oai sáng
Diệt giặc tàn hung hận điệp trùng
Trầm Vân
CHÍ CẢ
Người xưa một thuở vẫn vang lừng
Oanh liệt vẫy vùng tiếng Triệu, Trưng
Chí cả nêu cao quân giặc khiếp
Oai danh chấn động khắp ngàn phương
Kiên cường bất khuất lòng gan thép
Sinh tử chẳng màng dạ khó lung
Quyết chiến quên mình vì nghĩa lớn
Công lao sánh tựa biển muôn trùng...!!!
Lá úa /7/3/2019
NGẪM XƯA
Từ trong tâm khảm mãi vang lừng
Tiếng vọng muôn đời của Nhị Trưng
Giữ nước,quân cơ tìm vạn kế
Gìn nhà,sách lược hiến trăm phương
Mà hay uy vũ không hề khuất
Để rõ chí cường khó bị lung
Ngẫm lại thời nay nguyên thủ lắm
Lom khom chẳng khác lũ côn trùng
Lý Đức Quỳnh
NHỊ TRƯNG KHỞI NGHĨA
Nữ Vương khởi nghĩa * tiếng vang lừng
Nợ nước thù nhà giục Nhị Trưng
Chí khí hiên ngang trừ giặc Hán
Tinh thần bất khuất tỏa ngàn phương
Hai Bà quyết chiến không nao núng
Chiến sĩ quật cường hổng lạc lung
Giao Chỉ tưng bừng xây tổ quốc
Cổ Loa đón Tết thỏa muôn trùng.
Đức Hạnh - 07 03 2019
* Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt Nam do hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa đã đánh đuổi được lực lượng cai trị nhà Đông Hán ra khỏi Giao Chỉ (tương đương một phần Quảng Tây, Trung Quốc và Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay)
TẤM GƯƠNG OANH LIỆT
Khói nhang nghi ngút thoảng hương lừng
Khấn nguyện ơn người nhớ Nhị Trưng
Dũng cảm cầm quân từ vạn hướng
Oai hùng đuổi giặc đến ngàn phương
Tây Vu múa kiếm tâm nào ngại
Lãng Bạc đương đầu ý chẳng lung
Lịch sử nghìn năm niềm hãnh diện
Tấm gương oanh liệt tỏa muôn trùng!
Như Thu
HAI BÀ KHỞI NGHĨA
Phong Châu đuổi Hán tiếng vang lừng
Khởi nghĩa Mê Linh của nhị Trưng
Nhi nữ thù chồng nghinh ác tặc
Dân nam đòi nước chiến lưu phương
Binh sài, lính sói quân hung bạo
Lạc tướng, lạc hầu chí chẳng lung
Kỷ niệm tháng ba dương lịch mới
Lịch âm thời cũ có đâu trùng!?
LỘC BẮC-Mars2019
NHỚ ƠN TRƯNG NỮ VƯƠNG (1)
Đầu tiên Nhị Tướng thật vang lừng
Tổ Quốc Ghi Ơn Tỷ Muội Trưng
Lấy đất Phong Châu xưa tự chủ
Mở Trang Lịch Sử mới Đông phương
Mê Linh nghiệp Đế Lĩnh Nam xứ
Chủ Soái cơ đồ Đại Nữ Vương
Ngày 8 Tháng 3 Mừng Chiến Thắng
Lưu danh hậu thế tiếng muôn trùng...
MAI XUÂN THANH
Ngày 07/03/2019
(1) Trưng Nữ Vương : Bà Trưng Trắc và Bà Trưng Nhị, sau khi đánh tan quân Tô Định Nhà Đông Hán,
lên ngôi vua là Trưng Nữ Vương
HAI BÀ TRƯNG KHỞI NGHĨA
Nữ kiệt Châu Phong tiếng nổi lừng
Thù nhà nợ nước xứng danh Trưng
Chị em quyết chiến trừ quân Hán
Bọn giặc lui về chạy tứ phương
Tiếng trống Mê Linh càng thúc dục
Tinh thần quân sĩ chẳng lay lung
Ngàn sau Sử Việt còn lưu dấu
Dũng cảm anh thư diệt lũ trùng !
NS-CANADA
TƯỞNG NHỚ HAI BÀ TRƯNG
Ngàn sau dân Việt mãi danh lừng
Từ thủơ oai hùng nhị Đức Trưng
Đuổi giặc giang san dành độc lập
Lên ngôi ổn định đất Nam phương
Mê Linh diệt Hán đời thịnh vượng
Sông Hát trầm mình tiết nguyệt lung
Giỗ tổ tôn thờ hồn bất khuất
Linh thiêng sông núi ngất nghìn trùng
Hải Rừng-07/03/2019
MÊ LINH KHỞI NGHĨA
Mê Linh khởi nghĩa thật vang lừng,
Đông Hán hồn kinh tiếng nhị Trưng.
Hận nước thù chồng nêu khí tiết,
Vì dân giết giặc tỏ muôn phương.
Lĩnh Nam cờ phất oai hùng lắm.
Sông Hát mồ chôn thương quá lung !
Nhi nữ anh thư lưu hậu thế…
Danh thơm còn mãi đến nghìn trùng !
Liêu Xuyên
MÊ LINH
Mê Linh khởi nghĩa đã danh lừng
Ghi dấu khôn nhòa tiếng Nhị Trưng
Hơn hẳn nữ nhi cùng một tổ
Chẳng thua hào kiệt khắp muôn phương
Thù nhà rửa sạch thôi càng mến
Nơ nước đền xong cũng rất lung
Hậu duệ đời đời hằng tưởng nhớ
Tiền nhân công đức sáng ngàn trùng !
Thái Huy
TRẬN MÊ LINH THẮNG TÔ ĐỊNH
Mê Linh chiến trận, trống vang lừng
Nhị vị nữ hùng đấy họ Trưng
Oai vệ kiên tâm xua lũ giặc
Chỉnh nghiêm quyết chí chống biên phương
Thù chồng trả hận hoài thương kính
Giữ nước an bề khỏi luỵ lung
Thân thế ngàn năm ghi sách sử
Là anh thư, sánh tựa nghìn trùng
Đặng Xuân Linh-13-03-2019
TRƯNG NỮ VƯƠNG
Anh thư dũng cảm tiếng vang lừng
Khởi nghĩa oai hùng chính Nhị Trưng
Khiển tướng Mê Linh đà tiếp diễn
Điều quân Bắc Bộ chẳng xuôi ngừng
Thương dân dạ hứa đừng lơ đãng
Nhục nước lòng thề chớ dửng dưng
Lịch sử ngàn năm còn điển tích
Truyền lưu thế hệ trẻ hăng mừng
Minh Thuý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét