Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TRIỀU - MỸ - Đức Hạnh và thi hữuHỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TRIỀU - MỸ
"Tung hoành trục khoán"
Tình yêu thực tiễn tâm hồn nở
Hội nghị công minh thế giới mừng
TÌNH nghĩa giao hòa thỏa mọi đàng
YÊU thương thắm nở, hận thù nhường 
THỰC thi tháo gỡ lò nguyên tử…*
TIỄN biệt khai trừ cảnh chiến trường…
TÂM sẽ an bình ngời biển cả
HỒN luôn sáng tỏ đẹp thiên đường 
NỞ hoa Thượng đỉnh ** vui Triều - Mỹ
HỘI NGHỊ CÔNG MINH THẾ GIỚI MỪNG.
Đức Hạnh
24 02 2019
* "Nhiều người dân Việt Nam kỳ vọng về một bản cam kết hoặc hiệp định phi hạt nhân hóa sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un"
** “Hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/2/2019 tại Việt Nam.”


BÀI HỌA

ƯỚC VỌNG NỞ HOA !

"Thtk"
TÌNH cảm khai nguồn nẻo chính đàng
YÊU thương quảng đại thỏa lòng nhường
THỰC xây chính nghĩa ngời chân lý
TIỄN cử nhơn sinh thắm hội trường
TÂM điểm giao hòa trừ súng đạn…
HỒN nhân thể hiện nối con đường…
NỞ hoa ước vọng đời tươi sáng
HỘINGHỊ CÔNG MINH THẾ GIỚI MỪNG.
Hồng Xuyến
25 02 2019
HỘI NGHỊ CÔNG MINH !
"Thtk"
TÌNH cảnh nhân văn sẽ dẫn đàng
YÊU thương nẩy nở chiến tranh dừng
THỰC hành chính nghĩa ngời trăng nưóc
TIỄN biệt tà ma.. thắm mái trường…
TÂM vọng hòa đàm xây cuộc sống
HỒN mong thỏa thuận tỏ con đường
NỞ hoa ước vọng… nàng xuân hát
HỘI NGHỊ CÔNG MINH THẾ GIỚI MỪNG.
Thành Kha
25 02 2019
ƯỚC VỌNG CÔNG MINH
"Thtk"
TÌNH nở muôn hoa sáng tỏ đàng !
YÊU nhau quý quốc phải khiêm nhường
THỰC thi hiệp định hòa công lý
TIỄN biệt chiến tranh tỏ ánh dương
TÂM địa nhân từ trao lẽ phải
HỒN nhơn cao quý tỏa muôn đường...
NỞ lòng bác ái ngời hy vọng...
HỘI NGHỊ CÔNG MINH THẾ GIỚI MỪNG.
Hạnh Trương
26 02 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét