Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

TÁO CHẦU TRỜI – Đức Hạnh & Thi Hữu


TÁO CHẦU TRỜI
"Thtk"
Dân trình đất Mẹ ngàn dông bão
Táo bẩm Thiên đình chuyện thế nhân..!
DÂN báo năm qua dưới cõi trần
TRÌNH lên Thượng cấp tỏ muôn phần
ĐẤT còn khổ nạn vùi nhà cửa
MẸ đã đau buồn hận cán cân
NGÀN cảnh thương tâm nào chỉnh lý
DÔNG nguồn ảm đạm chửa canh tân
BÃO bùng biển nói trừ ô nhiễm…
TÁO BẨM THIÊN ĐÌNH CHUYỆN THẾ NHÂN..!
28 01 2019
Đức Hạnh

BÀI HỌA:
TÁO BẨM THIÊN ĐÌNH
"Thtk"
DÂN chúng bao phen sợ cõi trần
TRÌNH lên thượng giới tỏ đôi phần
ĐẤT trời ước vọng ngời sông núi
MẸ nước mong chờ đẹp đĩa cân
NGÀN nỗi oan khiên đà sáng tỏ!
DÔNG mùa giá lạnh chửa thanh tân
BÃO còn dữ tợn bay nhà cửa…
TÁO BẨM THIÊN ĐÌNH CHUYỆN THẾ NHÂN..!
Thành Kha
28 01 2019

TÁO QUÂN

"Thtk"
DÂN chúng quê tôi nhuốm bụi trần
TÁO thần báo cáo rõ trăm phần
ĐẤT nghèo cực khổ không nhà cửa
MẸ khó cơ hàn chẳng đĩa cân
NGÀN tượng thờ ai chi tốn kém
DÔNG hình bạc tỷ bị hao tân
BÃO rồi nước lũ đầy ô trượt
TÁO BẪM THIÊN ĐÌNH CHUYỆN THẾ NHÂN
MAI XUÂN THANH
Ngày 23 Tháng Chạp Âm Lịch (2019)
TÁO CHẦU TRỜI
"Thtk"
DÂN quả đa mang cát bụi trần
TRÌNH cho trăm họ rõ từng phần
ĐẤT kia đã bán lời nhiêu bó ?
MẸ đó nào hay gía mỗi cân
NGÀN nỗi trở trăn đâu tốt đẹp
DÔNG đời tan tác khó thanh tân
BÃO mà to lớn oan càng lắm
TÁO BẨM THIÊM ĐÌNH CHUYỆN THẾ NHÂN
Thái Huy
28 01 2019

LỜI SỚ TÁO ANNAM
"Thtk"
DÂN chúng đau thương chốn tục trần,
TRÌNH Ngài Thượng Đế rõ trăm phần.
ĐẤT đau lòng khổ buồn muôn dặm,
MẸ khóc thân sầu nặng vạn cân.
NGÀN nỗi đọa đày đời rực sáng,
DÔNG mưa chuyển đổi nước thanh tân.
BÃO chìm biển trổ mầu tươi mát…
TÁO BẨM THIÊN ĐÌNH CHUYỆN THẾ NHÂN !
LIÊU XUYÊN
29 01 2019
TÁO CHẦU TRỜI 
"Thtk"
DÂN nén đau thương cõi bụi trần
TRÌNH tâu Ngọc Đế khổ trăm phần
ĐẤT soi thế sự lời sai cảnh
MẸ dõi non ngàn lẽ lệch cân
NGÀN nẻo chờ mong đường cải cách
DÔNG đời ước vọng lối canh tân
BÃO lòng sóng trỗi dâng non nước
TÁO BẨM THIÊN ĐÌNH CHUYỆN THẾ NHÂN…!
Phúc Lũy
29 01 2019

SỚ DÂN
“Thtk”
DÂN chúng đang sinh sống dưới trần
TRÌNH lên thượng cấp hãy minh phần
ĐấT buồn thổ đợi xây công lý
MẸ khóc cha chờ mượn giá cân
NGÀN thứ lơ mờ đang phủ lấp
DÔNG bầy khuất tất chẳng khai tân
BÃO xô suồng bé còn đâu nữa
TÁO BẪM THIÊN ĐìNH CHUYỆN THẾ NHÂN.

Tuan nguyen
29 01 2019 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét