Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

NHUỘM MÀU XUÂN - Minh Hiền, Đức Hạnh và Hà Thu
NHUỘM MÀU XUÂN
(Thuận nghịch độc)

Mai cánh nở vàng nhuộm trước sân
Điểm tô màu sắc đẹp gian trần
Đài xanh mới trổ còn e ấp
Nụ thắm tươi ngời toả ái ân
Trai gái hẹn thề tim rực đỏ
Trẻ con đùa nghịch mắt trong ngần
Cài mây thả gió lời bay bổng
Khai hội trống mừng đã đến xuân

***

Xuân đến đã mừng trống hội khai
Bổng bay lời gió thả mây cài
Ngần trong mắt nghịch đùa con trẻ
Đỏ rực tim thề hẹn gái trai
Ân ái toả ngời tươi thắm nụ
Ấp e còn trổ mới xanh đài
Trần gian đẹp sắc màu tô điểm
Sân trước nhuộm vàng nở cánh mai

Minh Hien

12 01 2019 BÀI HỌA:SẮC XUÂN
(Thuận nghịch độc)

Mai vàng nụ trổ thắm vườn sân
Suối nhạc hòa ca ngợi cõi trần
Đài đỏ thả hồn khơi biển mộng
Bóng hồng tung cánh mở tình ân
Chàng trai thơ trỗi tình tươi thắm
Thục nữ duyên trao nghĩa trắng ngần
Cài lá nở hoa khoe lộc nõn
Khai mùa nhớ bạn ghẹo nàng Xuân

***

Xuân nàng ghẹo bạn nhớ mùa khai
Nõn lộc kheo hoa nở lá cài
Ngần trắng nghĩa trao duyên nữ thục
Thắm tươi tình trỗi thơ trai chàng
Ân tình mở cánh tung hồng bóng
Mộng biển khơi hồn thả đỏ đài
Trần cõi ngợi ca hòa nhạc suối
Sân vườn thắm trổ nụ vàng mai

Đức Hạnh
12 01 2019THÙA XUÂN

(Thuận nghịch độc)

Mai về trải thắm mộng đầy sân
Hái lộc thùa hương đượm giấc trần
Đài huệ ghép say nồng mặn phấn
Trái hồng têm đắm ngọt ngào ân
Trai làng nối nhịp đàn trong ngấn
Gái bản hòa âm phím diệu ngần
Cài gió điểm thơ hồn quyện quấn
Khai màu diễm lộng ánh ngời xuân

***

Xuân ngời ánh lộng diễm màu khai
Quấn quyện hồn thơ điểm gió cài
Ngần diệu phím âm hòa bản gái
Ngấn trong đàn nhịp nối làng trai
Ân ngào ngọt đắm têm hồng trái
Phấn mặn nồng say ghép huệ đài
Trần giấc đượm hương thùa lộc hái
Sân đầy mộng thắm trải về mai.

Hà Thu

12 01 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét