Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

VƯỜN THƠ TAO ĐÀN -Thiền Sư Xóm Núi và Huy VụVƯỜN THƠ TAO ĐÀN
Bài xướng

Đàn ai thiên lý vọng thiền môn
Xóm núi dốc lên cỏ lối mòn
Chánh điện hào quang luôn rực sáng
Quanh sân mây gió lúc vui buồn
Hồn thơ lạc nẻo rừng mai trúc
Kinh kệ hồi tâm tiếng mõ chuông.
Quá khứ vị lai trong mỗi niệm
Chung trà sen mạn hướng cô thôn
                              Thiền Sư Xóm Núi


THĂM SÀI MÔN*
Bài họa

Ngập ngừng đứng trước cửa Sài Môn
Ngon gió đi hoang động ngõ mòn.
Róc rách suối reo cung nhạc trỗi
Vi vu thông kéo khúc ru buồn.
Dưới am khe khẽ vang lời kệ
Trên núi nhẹ nhàng vẳng tiếng chuông.
Cạn tứ quên lời thơ chẳng tới
Lam chiều đang phủ khắp trang thôn.
                                  Huy Vụ
                                  02/08/18
*Sài môn : Cửa. cổng gỗ  ( ý khiêm nhường nhà nghèo)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét