Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

THẾ LÀ THƠ – Đức Hạnh & Thi Hữu
THẾ LÀ THƠ
Yêu đời xướng họa cảnh mê say
Ngặt nỗi non cơ, chỉ thợ cày
Đồng ruộng khô cằn mơ mộng cấy
Mây trời ảm đạm khát khao bay
Ra công trồng trọt chưa thành mấy
Kết bạn giao thoa cũng đặng ngày
Kiến thức văn chương thời cứ hãy…
Cùng nhau học hỏi sẽ nên hay !
Đức Hạnh – 06 08 2011
BÀI HỌA
THẾ LÀ THƠ 
Khởi xướng Đường thi thỏa ý say
Từ gay khó giải phải siêng cày
Gieo vần thả tứ bông hồng trổ
Giữ nghĩa trao tình cánh mộng bay
Bảy chữ tưng bừng hòa suối nhạc
Tám câu rạng rỡ vọng đêm ngày
Quyết lòng học tập hoa thơ nở
Giải trí yêu đời cũng thật hay..!
Duc Au - 06 08 2018

THƠ LÀ THẾ !

Xướng họa Đường thi thỏa thích say
Từ gay thể khó… phải năng cày
Đối vần ngơ ngát tình chưa ổn
Xoay ý hân hoan nghĩa cũng bày
Trăng nước xôn xao ngời cánh mộng
Vườn thơ nẩy nở thắm đêm ngày
Dù đời bão tố nhiều cay đắng…
Quý hữu giao hòa đẹp tứ hay !
Hồng Xuyến - 07 08 2018

GIỮ…
Nói đến thơ Đường lại thấy say...
Dù cho có phải thức đêm " cày "
Đèn chong dọi ngữ cho vần bổng
Bấc khới soi từ để tứ bay
Ý gửi tâm tròn xinh mỗi tháng
Lời trao nghĩa trọn đẹp bao ngày 
Gìn tình hữu hảo thêm bền chặt
Giữ mối giao hoà ấy mới hay ..!!!
Tien Nguyen - 07 08 2018THƠ VÀ TÌNH
 .
Hoà thơ nối vận để cùng say 
Chuyển ý vào tâm phải trí cày 
Bạn khởi hương tình ta nhận lấy 
Thơ tròn nhịp sống nghĩa tràn bay 
Dương cao lý thắm cùng bằng hữu 
Giữ mãi thanh tâm chạnh tháng ngày 
Cất tiếng gieo lời câu phẩm cách 
Cho hồng nhân thế đượm nguồn hay. 
Tuan Nguyen - 07 08 2018
THƠ LÀ THẾ
Thế đấy ! vần thơ thật đắm say
Như nông dân sống có trâu cày
Hết bừa tới trục rồi gieo cấy
Nhổ cỏ, vun phân cứ mỗi ngày
Đòng nõn trĩu cành hương tỏa ngấy
Lúa vàng lã ngọn gió tung bay
Câu vần, ý tưởng chưa vừa mấy
Viết được như vầy...cũng tạm hay
Songquang – 08 08 2018

NHÀN ĐÀM

Chót nợ đa mang,...mãi đắm say
Lao lung đồng chữ quá dân cày?
Mơ màng dạ lãng như trăng tỏa
Lơ lửng hồn phiêu tựa khói bay?!
Thi hứng, phú khơi tràn tối sớm
Trà dư, tửu hậu thỏa đêm ngày !?
Tâm sinh dĩ phá,...dầy công sức
Đứt mấy chòm râu?...vẫn chẳng hay???
Nguyễn Huy Khôi - 10-8-2018
Đáp Họa:
SONG TOÀN
Yêu đời kết bạn để cùng say !
Bổn phận nào quên những buổi cày
Phấn khởi gieo vần trăng nước trỗi
Nồng nàn thả tứ cánh thơ bay
Vui chơi họa xướng ngời quê mẹ
Giải trí giao lưu đẹp tháng ngày
Trách nhiệm..song toàn Ta thỏa thích
Thơ, tình thắm nở Nguyệt khen hay..!
Đức Hạnh – 10 08 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét