Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

MƯA NGÂU - Huy Vụ


MƯA NGÂU

Mưa buồn tí tách suốt đêm thâu
Ngẫm tích chuyện xưa thấy chạnh sầu.
Chức Nữ nao lòng se sắt nhớ
Ngưu Lang buốt dạ rã rời đau.
Nhân tình biết mấy lần chung nhịp
Ô Thước bao nhiêu bận nối cầu.
Khắc quạnh canh trường hiu hắt bóng
Cho lòng ly khách lại hoen châu.

                               HV 12/08/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét