Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

ĐÔI LỜI GỞI TÁO QUÂN!

THƠ XƯỚNG HỌA
Trần Ngộ, Phan Tự Trí,Huy Khôi,Hương Thềm Mây,
Đức Hạnh,Trần Như Tùng, Duc Au,Hồng Phượng,


ĐÔI LỜI GỞI TÁO QUÂN!
Hai ba Táo đến họp Thiên đình
Phải kể cho rành chớ lặng thinh
Mang giọng Đông Trù*gìn phẩm giá
Khoác dòng Tư Mệnh giữ bình sinh
Quan viên nhũng nhiễu thì nên tấu
Chức sắc ăn chơi cứ phải trình
Đừng thấy lợi danh mà khúm núm
Để vơ đầy túi của riêng mình
Như Thị
*Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
BÀI HỌA
TÁO VỀ TRỜI
Hai ba ông Táo đến vương đình
Coi bộ tết này cũng nín thinh
Những tưởng ngài tâu bao quốc kế
Ai ngờ lão giấu chuyện dân sinh
Đáng ra tệ nạn thì lo tấu
Còn chuyện khen chê thẳng thắn trình
Hay bởi tham danh và hám lợi
Chỉ lo đầy túi vợ con mình
Trần Ngộ
QUYẾT TÂM CỦA TÁO QUÂN!
Cưỡi Chép Táo quân tới Thượng đình
Chuyến này nhất quyết chẳng mần thinh
An toàn thực phẩm rành sai đúng
Bất ổn giao thông rõ tử sinh
Tham nhũng nơi nào năng bẩm báo
Lạm quyền đâu đó cứ tâu trình
Lửa to củi dẫu tươi càng cháy
Thiêu hết gian quan để giữ mình.
Phan Tự Trí
CÚNG ÔNG CÔNG 23 THÁNG CHẠP
Ông chầu Thượng Đế chốn Thiên Đình
Thưa giúp trần gian chớ nín thinh (!)
Váy rách can gì sàm sỡ bậy
Ngọc lành nỡ để vấy hôi tanh!
Lại nhũng,quan tham...đừng tấu sót
Dân phe,gái gọi...nhớ tâu trình
Ấy đấy,...trò đời là thế đấy...
Ông đừng thêm bớt chỉ vì mình (?)
Nguyễn Huy Khôi
GỞI TÁO QUÂN
Hai ba lão táo họp cung đình
Thẳng thắn tâu bày chớ thỉnh thinh
Việc lớn việc to trong kế sách
Công nhiều công ít giữa mưu sinh
Quan trên hiếp đáp dân thì tấu
Cấp dưới tham ô cũng cứ trình
Chớ có ham danh mà bỏ chuyện
Cũng đừng sợ hải bởi quyền mình.
Hương Thềm Mây-(GM.Nguyễn Đình Diệm).
GỞI TÁO!
“Tung hoành trục khoán”
Hãy nhớ tâu bày Vua thượng giới
Đừng quên báo cáo cảnh Dân mình...
HÃY đem mọi việc tới cung đình
NHỚ  bẩm rạch ròi chớ ngậm thinh
TÂU cả tham quan còn nhũng nhiễu
BÀY luôn ô nhiễm chửa hồi sinh
VUA ông ngó xuống mà soi xét
THƯỢNG Táo bay lên phải tấu trình
GIỚI luật công minh tình thắm nở
ĐỪNG QUÊN BÁO CÁO CẢNH DÂN MÌNH...
Đức Hạnh – 07 02 2018
CHUYỆN TÁO DẬU ĐINH
Cuối năm đâu có tiệc linh đình
Hộ Táo meo lòng cũng phải thinh.
Cá chép bầy gian bày giả tạo
Tấu tờ kẻ ác buộc hư sinh.
Không ưng ý thật mà dâng tấu
Lại mớm lời sai đặng khải trình.
Thượng Đế người ơi xin xuống lệnh
Kẻ quen cậy thế đét cho . . . mình .
Trần Như Tùng
GỞI TÁO QUÂN!
HÃY thưa thảy việc thấu cung đình
NHỚ để tấu trình chớ lặng thinh !
TÂU chuyện quan tham hằng nhũng nhiễu
BÀY điều độc nhiễm nỏ hồi sinh
VUA soi đúng luật rà truy xét
THƯỢNG dõi bản văn bám lộ trình
GIỚI luật nghiêm minh khẩn chấn chỉnh
ĐỪNG QUÊN BÁO CÁO CẢNH DÂN MÌNH...
Duc Au 
CHỚ ÔM
Lệ rằng tháng Chạp Táo lên đình
Chẳng biết lần nầy có nín thinh
Trần thế triền miên bao hoạn nạn
Táo quân lo lắng chuyện tồn sinh
Công trình lợi ích cho dân, kể
Tệ nạn bào  mòn đất nước, trình
Quan chức nghĩ suy cho cặn kẻ
Chớ ôm danh vọng giữ cho mình
HồngPhượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét