Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

MỒNG NĂM - Võ Tấn Hùng
MỒNG NĂM

Náo nức mồng Năm hội Đống Đa,
Tây Sơn đông nghịt nắng la đà.
Đường gươm dũng mãnh vang lời hịch,
Trống trận oai hùng vọng khúc ca.
Ra Bắc Ngọc Hồi tan giặc Mãn,
Vào Nam Xoài Mút vỡ Xiêm La.
Nén hương thành kính dâng Tam Kiệt,
Nguyện đổi máu xương giữ nước nhà!
Tây Sơn, 20.02.2018
Võ Tấn Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét