Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

MÁCH NHỎ TÁO QUÂN / CHUYỆN TÁO CẬU - Trần Như Tùng

MÁCH NHỎ TÁO QUÂN

Tháng chạp hăm ba sắp tới rồi
Sẵn sàng chưa đấy Táo Quân ơi
Tấu văn thiếu đủ ôm vào nách
Cá chép nhỏ to cưỡi hướng trời
Chuyện bếp , chuyện nhà nên giảm điện
Việc làng ,việc nước nhớ tăng hơi
Thấy sao chớ có y sì vậy
Gia vị có siêu mới tốt lời .
Trần Như Tùng
 
CHUYỆN TÁO CẬU

Táo Cậu lên trời theo nhắn nhe
Đương nhiên Tiểu Tướng phốc ngồi xe
Cưỡi phân khối đại lao cùng lách
Năm điện thoại hoàng hét lẫn nghe.
Quen thói “con nhà” không nghĩ ngợi
Trổ tay lái lụa chẳng e dè
Thiên lôi giao cảnh vung rìu phép
Bạt vía kinh hồn khóc í e
Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét