Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

CUNG CHÚC TÂN XUÂN - Đức Hạnh
CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Chúc cả nhân loài đón chúa Xuân
Mừng tình quý hữu tỏa tình xuân
Năm về thắm thiết dòng thi tứ
Mới đến nồng nàn cánh mộng xuân
An lạc tâm hồn ra biển cả
Vui tươi nghĩa bạn thỏa trời xuân
Hạnh mời quý hữu cùng nâng bút
Phúc lộc...Vào nhà nở đóa xuân.
Đức Hạnh
15 02 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét