Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

Chùm thơ Xuân - Hiến Minh
Xuân Mậu Tuất

Mậu Tuất trời quang hiện khuyễn Thần
Giáo đường – Phật tự tịnh khai Xuân
Đình trung miếu vủ đoàn dâng lễ
Hội quán trang viên bạn hợp quần
Nghịch tử hoàn lương quy gối Mẹ
Cường đồ phũ phục tạ lòng Dân
Rừng yên biển lặng phúc năm mới
Rộn rã đường quê trẻ múa Lân.

               ***
.
Bên Thềm Ngóng Xuân

Bên thềm đông giá ngước nhìn xuân
Xiêu đổ sau lưng trải vạn lần
Thần Khuyễn giận Kim Kê bất lực
Nhân văn sầu cú vọ tham sân
Trước hiên hoa thắm vừa đơm nụ
Đầu ngỏ đèn tua vội kết dâng
Khí sắc Thiên linh như báo hỷ
Chuông huyền diệu vọng cuộc xoay vần.

            ***

Chúc Xuân

Chúc tân xuân gió thuận mưa hòa
Chúc Nước – Dân tồn cảnh nạn qua
Chúc Đạo thiện hiền chăm khốn khó
Chúc quân nham hiểm bớt gian tà
Chúc hồn âm cảnh nguôi vơi giận
Chúc đấng tài danh dịu xót xa
Chúc đất Mẹ chim chuyền điễu múa
Chúc đào – mai thoảng ngát muôn nhà.

                 ***

            Xuân Cầu
           
Kê lùi – Tuất tấn triển Tân xuân
Khí vượng điềm lành thuận ý dân
Biển đảo cuồng phong mau tĩnh lặng
Núi rừng hiểm họa chóng tan dần
Gia tài còn lại chung lòng giữ
Oán hận quên đi xóa dấu hằn
Uốn lại nhành mai lộc sáu cánh
Trước đền thờ Tổ nguyện cầu Xuân.

                  ***

              Xuân Tạ
             
Đa tạ Cao xanh giữa bão đời
Người còn dành tặng ánh Xuân tươi
Tân niên một nguyện nhà yên tịnh
Ngày mới mười cầu nước đẹp vui
Xót trẻ ăn chay ngoài biên đảo
Thương già nằm đất giữa đèn Trời
Ngữa mong trường cửu nền văn hiến
Ly rượu mừng Xuân tỏ vạn lời.

HIẾN MINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét