Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

CHỮ TIỀN - Trần Như Tùng

 Chữ tiền 
                 Nhất thủ độc vận

Tiền ơi , xưa dạy chớ mê tiền
Tiền giúp đời no ấm với tiền .
Tiền đến nhà quan thành bọt giá
Tiền vào nhà khó hóa kim tiền .
Tiền liền cùng ruột đừng sơ ý
Tiền bất vị thân đáng sợ tiền .
Tiền dẫu vẽ nên dung mạo đẹp
Tiền làm lóa mắt ác do tiền .
Trần Như Tùng
 
Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét