Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

XUÂN HẠNH PHÚC


THƠ XUÂN XƯỚNG HỌA
Như Thị &Thi Hữu
XUÂN HẠNH PHÚC
“Điệp Xuân”
Hai không hai chục dạo Xuân chơi
Canh tý Xuân nay lại đến rồi
Vạn sắc Xuân bừng tươi mặt đất
Ngàn Xuân hoa thắm rạng gầm trời
Xuân về Tôi gởi thăm muôn nẻo
Tết đến Xuân cầu chúc khắp nơi
Phước trí cát tường Xuân hạnh phúc
Mong Xuân thường trụ mãi bên người
Như Thị
Quý Đông Kỷ Hợi
BÀI HỌA
XUÂN MỚI
“Điệp Xuân”
Xuân đến trong vườn dạo gót chơi
Cành Xuân hoa tỏa ngát hương rồi
Xuân tình bay bổng theo mây gió
Xuân mộng xôn xao giữa đất trời
Khúc nhạc Xuân hồng vang khắp chốn
Điệu hò Xuân thắm rộn muôn nơi
Lòng Xuân phơi phới bao đôi lứa
Ngây ngất hương Xuân thấm đẫm người
Sông Thu
XUÂN VỀ
“Điệp Xuân”
Xuân mới nhẹ nhàng dịu bước chơi
Song đôi hai chục,đẹp Xuân rồi
Xuân tình phơi phới bao la đất
Xuân mộng hân hoan bát ngát trời
Tết đến nhạc Xuân vang khắp chốn
Xuân về ca khúc tỏa  cùng nơi
Vạn An, Phúc,Lộc,Xuân May Mắn.
Cầu chúc Xuân mang tới mọi người
Thanh Hoà
XUÂN VỀ TRONG LÀNG
Cả năm chờ đợi đến mùa chơi
Xuân tới Chuột con ngoài cổng rồi
Hoa lá xinh tươi trên khắp chốn
Chim muông vẫy cánh dưới khung trời
Ngày vui trẻ nhỏ rong đường phố
Đêm tối đèn chong sáng mọi nơi
Cầu chúc cả làng mang phúc lợi
Ước mong may mắn tới muôn người.
Tạ Vương Kim
XUÂN CẢM
“Điệp Xuân”
Thanh thản đầu Xuân đến Bạn chơi
Lòng Xuân thơ thới,...đủ vui rồi
Khí linh Xuân khứ tiềm hương đất
Sinh sắc Xuân tân rộ ánh trời
Xuân ý nồng nàn chòa khắp chốn
Xuân tình đằm thắm tỏa muôn nơi!
Lời Xuân cung chúc bung chồi lộc
Xuân ửng Đào-Mai...mở đón Người.
Xuân Canh Tý-2020
Nguyễn Huy Khôi
CHO XUÂN HỚN HỞ
“Điệp Xuân”
Hai ngàn Xuân ấy dạo cùng chơi
Lại bị Xuân nay tóm gáy rồi
Canh Tí Xuân mừng bao Tết tiệc
Hai Mươi thơ gửi khắp Xuân trời
Xuân mong vui cảnh phô nhiều ngõ
Xuân ước an lòng hiện mọi nơi
Nâng bút cùng Xuân ơi hảo hữu
Cho Xuân hớn hở chạm li người
Trần Như Tùng
XUÂN HẠNH NGỘ
“Điệp Xuân”
Xuân nay kề cận ở đây rồi
Hai chục hai ngàn Xuân dạo chơi
Đào đỏ Xuân tình bay rộn đất
Mai vàng Xuân mộng ngát ngang trời
Lời ca Xuân thắm vang cùng chốn
Khúc nhạc Xuân tươi tỏa khắp nơi
Tết đến ,chào mừng Xuân hạnh ngộ
Xuân sang,chúc tụng vạn muôn người
songquang
20200108
XUÂN CANH TÝ
“Điệp Xuân”
Sẵn dịp Xuân về bạn ghé chơi
Mưa Xuân lất phất ướt vai rồi
Mai vàng Xuân đến vương đầy đất
Đào đỏ Xuân sang rực khắp trời
Chén rượu tình Xuân đắp vạn nẻo
Ly trà Xuân mộng trải muôn nơi
Xuân lành thịnh vượng cầu an phúc
Canh Tý Xuân nay đón mọi người
Phan Thanh Xuân 09/01/2020
THƯỜNG XUÂN
“Điệp Xuân”
Mai Xuân nở khắp ngắm vui chơi
Ngó ánh sao Xuân sắp hiện rồi
Sắc thắm thời Xuân xem thắng cảnh
Xuân tươi thọ huệ toả vòm trời
Xuân mơ chào chúc về trăm hướng
Xuân khởi an lành đến vạn nơi
Phúc vận triền miên, xuân vĩnh cửu
Mong tình Xuân mãi cạnh kề người.
Đặng Xuân Linh
CÓ LẼ XUÂN QUÊN
“Điệp Xuân”
Xuân nhẹ thênh lòng bước dạo chơi
Chúa Xuân đi tới tận chân trời
Năm châu gió giục bừng Xuân nắng
Bốn biển Xuân sang rộn tiếng người
Xuân chuyển thâm u dầm mấy xó
Xuân lùa ám muội bủa vài nơi
Thương làng xóm Việt chờ Xuân đến
Có lẽ Xuân quên,lại hẹn rồi !
Lý Đức Quỳnh 9/1/2020
CUNG CHÚC TÂN XUÂN – 2020
“Điệp Xuân”
Canh Tý đầu xuân, Tết dạo chơi
Minh xuân năm mới đến đây rồi
Tân Xuân nước Việt hoa đầy đất
Xuân Mới năm châu pháo ngập trời
Tráng sĩ mùa xuân đi khắp nẻo
Thi nhân xuân sắc lại muôn nơi
Xuân mơ hạnh phúc về nguyên quán
Xuân mộng thanh bình tới mọi người
Mai Xuân Thanh-Ngày 09/01/2020
TÌNH XUÂN
“Điệp Xuân”
Tình Xuân trải rộng bốn phương trời
Ngoài ngõ Xuân chào bạn ghé chơi
Gió nhẹ vờn Xuân vui dạ lắm!
Vườn xưa bảo nhụy mến Xuân rồi!
Khách chờ Xuân thắm đi cùng hẻm
Xuân gửi mai vàng đến tận nơi
Giã biệt nàng Xuân lòng hụt hẫng
Vì Xuân khuấy động cả tim người!
Như Thu-09/01/2020
MỖI ĐỘ XUÂN VỀ
“Điệp Xuân”
Thiếu thời xuân đến thích rong chơi
Cây lá mừng xuân trẩy nụ rồi
Rực cánh hoa xuân về tỏa sắc
Vui Xuân bánh pháo nổ rền trời
Tha hương xuân lạnh pha màu tuyết
Tiếng nhạc xuân trầm vọng chốn nơi
Xuân khứ quên đi bao kỷ niệm
Xuân lai phúc lộc đến bao người
NS-CANADA
XUÂN NGUYỆN
“Điệp Xuân”
Ấm áp  Xuân về dạo bước chơi
Đường Xuân cẩm tú trải bày rồi
Tưng bừng khởi sắc Xuân tươi ngõ
Háo hức Xuân khơi cảnh đẹp trời
Tết lại vui chào Xuân vạn nẻo
Xuân về thỏa đón nghĩa muôn nơi
Xuân cầu phước lạc chan hòa khắp
Ước nguyện Xuân an đến mọi người
HƯƠNG THỀM MÂY -  2020
ĐÓN CHÀO NĂM MỚI
HAI KHÔNG HAI MƯƠI
“Điệp Xuân”
ĐÓN nàng Xuân mộng thỏa lòng chơi
CHÀO bạn tình Xuân đã thắm rồi
NĂM tỏ công bằng Xuân vạn lối
MỚI sang sáng tỏ cảnh Xuân, người
HAI vào đất mẹ vui Xuân mới
KHÔNG thích Xuân buồn tẻ…những nơi
HAI nhớ sơn hà Xuân mãi đợi
MƯƠI khai lẽ sống đẹp Xuân trời…
Đức Hạnh 10 01 2020
XUÂN
“Điệp Xuân”

Xuân về ai cũng được vui chơi.
Vất vã quanh năm xuân đến rồi. .
Kẻ khổ bốn mùa Xuân bám đất.
Người giàu Xuân vẫy giữa vùng trời
Cuộc đời cơ cực Xuân trăm nẻo..
Phận số giàu sang Xuân đến nơi.
Chỉ chúc Xuân về nhà hạnh phúc.
Bốn mùa Xuân cứ ở bên người..
NHẬT NHẬT. TẬN
TÌNH XUÂN
Ta cùng nhau ghé bến Xuân chơi
Năm mới Xuân sang rõ nét rồi
Xuân thắm lan tràn trên khắp chốn
Xuân thơm bay bổng cả bầu trời
Vườn xuân ríu rít lời chim sáo
Xuân Tết chào mời bạn mọi nơi
Thịnh vượng Thọ An Xuân đẹp nhất
Tình Xuân lưu luyến giữ chân người
HỒNG PHƯỢNG
NÀNG XUÂN
"Thủ nhất thanh"
Xuân đến thanh nhàn dạo cảnh chơi,
Xuân mang tươi thắm khắp nơi rồi!
Xuân mừng cúc nở môi hôn gió,
Xuân giỡn đào nhô má ngắm trời.
Xuân rủ mây lan thân gọi nắng,
Xuân chào chim gọi bạn tìm nơi.
Xuân gieo phúc lộc tràn muôn chốn,
Xuân tạo an vui gởi mọi người.
HỒ NGUYỄN (09-01-2019)
XUÂN BẤT TẬN 
Điệp Xuân
Bước Xuân trên vạt cỏ vui chơi
Kim Trọng du Xuân hạnh ngộ rồi
Lưỡng Thuý Xuân tràn mầu áo gấm
Vương Quan Thơ ngập sắc Xuân trời
Xuân nay Lãm Nguyệt tươi vần xướng
Tết đến Như Lê đẹp ý nơi
Đào lý bốn phương Xuân bất tận
Xuân lai Xuân khứ biết bao người ...
Hawthorne  10 - 1 – 2020
CAO MỴ NHÂN
XUÂN NỐI XUÂN
Điệp Xuân
Có phải nàng xuân muốn ghẹo chơi,
Đem đào mai đến đón xuân rồi,
Cho xuân thắm đỏ tràn muôn nẻo,
Để Tết tươi hồng xuân khắp nơi.
Thấy Cuội vui về xuân đạp đất.
Khiến Hằng buồn đón với xuân trời.
Hỏi xuân bao tuổi sao luôn trẻ?
Xuân nhuốm mắt môi mãi đẹp người!
HT-11/1/20
CHÚC XUÂN CANH TÝ
Điệp Xuân
Xuân về gửi bạn nhánh đào chơi
Chú chuột chờ Xuân ngoài cửa rồi
Hoa Tết mừng Xuân tươi góc chợ
Ngày Xuân vui nắng sáng vùng trời
Trẻ mong Xuân đến thăm nhiều chỗ
Già đón Xuân sang viếng lắm nơi
Kính chúc Xuân này đầy sức khỏe
Mùa Xuân hạnh phúc với từng người
Thạch Trương-Dec. 12, 2020
CẢM TÁC
“Phước trí cát tường Xuân hạnh phúc
Mong Xuân thường trụ mãi bên người” [*]
“ PHƯỚC trùng tài tụ”… - Ước hằng tươi!
TRÍ dũng khai tâm nào thể vơi?
CÁT bụi thân hoàn… - Quy luật thế!
TƯỜNG minh phận trả…- Quả nhân đời!
XUÂN lai sớt đắng ươm nền khởi…
HẠNH đáo sẻ cay gieo nếp khơi…
PHÚC tích ngày sau hằng hướng gởi…
MONG XUÂN THƯỜNG TRỤ MÃI BÊN NGƯỜI!
Phúc Lũy - 11 01 2020
[*] PL khoán thi - Mượn câu thi Thi Huynh Như Thị-LĐM.
(XUÂN HẠNH PHÚC - Như Thị-LĐM).
“Xuân về Tôi gởi thăm muôn nẻo
Tết đến Xuân cầu chúc khắp nơi” [*]
XUÂN đáo muôn hoa thắm rạng ngời…
VỀ cùng nguồn cội thỏa vui chơi!
TÔI mong đắng liệu đừng vương thế!
GỬI xở vị cay chớ quyện đời!
THĂM dõi thuận niềm nhiêu sẻ khởi
MUÔN soi hòa nỗi vẹn san khơi
NẺO trần cõi tục rước tròn lợi…
TẾT ĐẾN XUÂN CẦU CHÚC KHẮP NƠI!
Duc Au
]*] Phúc Lũy khoán thi - Mượn câu thơ Thi Huynh Như Thị-LĐM.
(XUÂN HẠNH PHÚC - Như Thị-LĐM).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét