Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

DANH VÀ ĐỨC - Võ Quốc Tuấn

Tác giả Võ Quốc Tuấn


DANH VÀ ĐỨC

Xuân, hạ, thu, đông trời biến đổi,
Hết mưa rồi nắng lẽ thường thôi.
Giàu nhân, giàu nghĩa người người trọng,
Ác miệng, ác tâm kiếp kiếp hôi.
Được thế chớ nên gieo nghiệp ác,
Hết thời khỏi phải cảnh lẻ loi.
Ở đời, nhân đức còn lưu mãi                     
Được mất công danh… cũng thế thôi.   
                                                
 Trà Vinh, 28/01/2020 (mùng 4 tết)
                            Võ Quốc Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét