Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

THƠ XƯỚNG HỌA NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019: NHỚ CÔNG ƠN THẦY CÔ – Minh Hiên & Thi Hữu

NHỚ CÔNG ƠN THẦY CÔ
[Ngũ độ]
Ghi lòng đức trọng của thầy cô
Nghĩa lớn tình sâu tựa biển hồ
Nhớ buổi đầu quen lời khẽ dặn
Thương lần mới học chữ vừa tô
Tâm hùng giữ nước tròn cơ nghiệp
Sức trẻ gìn sông vững địa đồ
Hãy học nên người yêu Tổ Quốc
Ơn dày viết mãi mực nào khô
Ơn dày viết mãi mực nào khô
Mỗi chuyến đò sang tựa biểu đồ
Hạ mãn khai trường hoa trắng điểm
Thu về rủ bạn nắng vàng tô
Ươm từng quả ngọt lời tâm huyết
Dạy những mầm non trí hải hồ
Để dẫu sau này mang nghiệp lớn
Ghi lòng đức trọng của thầy cô
 Minh Hiên
18 11 2019

CẢM TẠ THẦY CÔ
[Ngũ độ]
Cảm tạ ân thầy lẫn quý cô
Tình yêu thắm nở đẹp sông hồ

Cầm tay chỉ bé lòng hâm mộ
Dạy bảo khai nguồn phấn vẽ tô
Giảng dạy điều hay rèn nghĩa khí
Mài công lẽ phải tạo cơ đồ
Công bình đạo đức là trên cả
Ước vọng cây mầm chẳng rũ khô
Ước vọng cây mầm chẳng rũ khô
Vui mừng lớp trẻ trọng thiên đồ
Thuyền yêu cập bến hoa hồng nở
Giáo dục khai đường lẽ phải tô
Kiến tạo sơn hà ngời những nẻo
Nguồn khai lãnh thổ đẹp sông hồ
Nhân tài chính trực xây bờ cõi..!
Cảm tạ ân thầy lẫn quý cô.
Đức Hạnh
18 11 2019

CÔ THẦY MÃI NHỚ
[Ngũ độ]
Dạy bảo công thầy lẫn sức cô
Nhờ tay quấy bột trở nên hồ
Ôn tồn thắm giọng triền mơ tỏa
Nhã nhặn êm lời ý điểm tô
Đạo nghĩa chan hòa trong sách vở
Tình thương quấn quyện giữa sư đồ
Và bao chuyện cũ choàng tâm khảm
Quá vãng len về cổ nghẹn khô
Quá vãng len về cổ nghẹn khô
Nhờ ai giúp đỡ dựng cơ đồ
Khai trường giữa lớp lần kêu đọc
Mở sách bên mình dịp vẽ tô
Rộn rã văn bài như gió biển
Triền miên ý tưởng tựa mây hồ
Dù đi khắp cõi lòng luôn nhủ
Dạy bảo công thầy lẫn sức cô
Hansy
1811219


GHI NHỚ ƠN THẦY CÔ
Quý trọng ơn thầy nghĩa cả cô,
Cao sâu lớn rộng sánh sông hồ.
Buổi đầu bút nguệch từng câu dạy,
Lần lựa văn tròn vạn nét tô.
Dạy dỗ nghĩa nhân gìn quốc tổ,
Giãng trao bổn phận giữ cơ đồ.
Tương lai khôn lớn nên danh vị,
Ơn đức công mài mực chẳng khô.

Ơn đức công mài mực chẳng khô.
Dạy lo giữ vững cõi hoàng đồ.
Bút nghiên quyện nét chăm trau chuốt,
Trí bậc rèn cung cố vẻ tô.
Kết quả tài cao vang biển cả,
Thành công đức sáng tõa sông hồ.
Trẻ mai thành tựu ghi nên nghi
Quý trọng ơn thầy nghĩa cả cô.

HỒ NGUYỄN
18 11 2019 

Từ email của Hạnh Trương Đức <duchanhpoem@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét