Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

AN CƯTHƠ XƯỚNG HỌA
Như thị, Nguyễn Công Tân,Phan Tự Trí, Nguyễn Huy Khôi,Lộc Bắc,Người Nay,NS-Canada,Võ Làng Trâm, Đức Hạnh,Thảo Phước,Như Tùng,Thiên Minh,Duc Au,Song Quang,Thanh Hòa,
AN CƯ
“Bát âm”
Mặc người chót lưỡi với đầu mui *
Thì kệ mắc chi phải ngậm ngùi
Thắc thỏm hom hem nên cứ tủi
Bềnh bồng nhàn nhã rứa mà bui**
Dạo nơi khốn quẫn hay run rủi
Chơi chốn oan khiên chớ thụt lùi
Rõ biết vô thường đời ngắn ngủi
Thì đừng vạch lá để phanh phui
Như Thị Kẻ Văn
Giọng quê Trị Thiên
*Môi
**Vui
BÀI HỌA
AN PHẬN..
Cuộc đời một kiếp ở đò mui *
Ăn đây nằm đó chẵng bùi ngùi
Nhìn sông nước ch
y lòng hay tủi
Thấy ánh nắng lên dạ cũng vui
Đêm về thả lưới c
u đừng rủi
Chiều
xuống buông câu ước chẳng xui
Ngẫm ngh
ĩ cuộc đời thường ngắn ngủi..
Giàu nghèo
thôi kệ chớ phanh phui
Nguyễn Công Tân
* Vòm mui trên thuyền ở
RÕ PHỈ PHUI
“Bát âm”
Lỡ miệng ai dè chịu đỏ mui *
Bàn dân ngong ngó dẫu thêm ngùi
Cau già vôi lạt mặc hui thúi
Trầu héo vỏ dày cứ bẻ bui**
Gian khổ nhắc ai đừng vội lủi
Khó khăn dặn kẻ chớ mong lùi
Đàng hoàng ngẩng mặt chi luồn cúi
Nói nhảm, xin người rõ phỉ phui.
Phan Tự Trí
*Môi
**Vui vẻ
TỰ AN
Se xám thu tàn bợt sắc mui
Tấm thương sâu nặng dạ ngùi ngùi!
Phiêu du lãng tử đâu hề nản
Nhàn tản bần thanh vẫn hả tùi
Dưỡng tánh tu nhân không nhụt,...tiến
Tranh khôn đọ khéo tự thua,... lùi (?)
Vô thường đã thấu ,hồn thơi thảnh
Chi bợn trò đời thói phủi,phui?!
10-9-2018-Nguyễn Huy Khôi
TÁM ÂM UI
Ngày hạ leo thang đến chóp mui.
Ngó về quê cũ dạ ngùi ngùi.
Đường xa cuốc bộ chân buồn tủi
Sông vắng đi thuyền dạ chẳng bui
Phản biện linh tinh e vận rủi
Nói năng vung vít chắc thân lùi
Khó khăn chọn chữ vay âm ngủi
Bài họa viết nhanh để phỉ phui!
Lộc Bắc
HẨM HIU SỐ PHẬN
Lòng dạ bất an sẽ hở mui
Sau thì ốt dột, ắt bùi ngùi
Cơm thiu, canh lạt, càng thêm tủi
Cá chậu, chim lồng, chẳng đặng bui
Khúc khỉu đường trần, nên chịu rủi
Khó khăn cuộc sống, phải đành lui
Hẩm hiu số phận, đời đen ngủi
Tạo hóa an bày, chớ dễ phui.
Người Nay
TÌNH CÂM
Thương nhớ mà sao chẳng hé mui
Đường xa ngàn dặm dạ bùi ngùi
Lặng im chẳng nói hay hờn tủi
Òn ỉ phơi bày lại mất vui
Lẩn quẩn mình ta đi lủi thủi
Âm thầm một bóng để dần lùi
Nhiều khi  thiên hạ ưa chu mũi
Đàm tiếu xì xào thật phỉ phui
NS-CANADA
BÓP RỌT
Ngậm mẹng lâu ni nỏ hở mui
Eng ơi xa ngái mãi bùi ngùi
Vô trường bóng chiếc đi thêm tủi
Đến rạp riêng miềng ngó ít bui
Thi cử ơn trời qua buổi rủi
Hoọc hành gắng sức quyết khôông lùi
Bựa ni gặp bạn dùng từ ngủi
Tử vận rên làng bóp rọt phui .
V
õLàngTrâm
QUẢNG ĐẠI
Đố kỵ làm gì lệch cái mui *
Cho duyên vất vưởng dạ bùi ngùi
Đừng chơi xảo trá hoài lầm lũi
Hãy biết chân thành hổng đãi bui
Tình nở hoa hồng - tình chẳng rụi
Nghĩa khơi biển cả - nghĩa nào lùi
Tâm hồn quảng đại ngời sông núi
Xướng họa yêu đời chớ phỉ phui…
Đức Hạnh – 11 09 2018
SỐNG BÌNH YÊN
Mặc đời múa mép lại khoe mui
Biết phận dương suy ngậm để ngùi.
Vững việc kiệm tiền phòng lúc rủi
No lòng ấm bụi đủ nguồn bui.
Làm thơ lúc nảy bù khi lụi
Xử thế triều lên hợp sóng lùi.
Gió mát trăng thanh đời dế trũi
Hang nằm lẫn cỏ khó mà ... phui .
Trần Như Tùng
MÃI CỨ PHUI
Bấc lạnh mưa dầm ướt tận mui
Quen rồi cảnh ấy chẳng bùi ngùi
Lui cui phận vậy lòng nào tủi
Cặm cụi phần vầy dạ đó bui
Kiếp sống trả vay đâu chốn lùi
Vòng đời vay trả nỏ nơi lùi
Huyền căn thiện ác hằng sa bụi
Quả báo theo về mãi cứ phui.
Hương Thềm Mây
VĨ UI 
Mụi má răng mồm cận với mui 
Nghe bao tiếng nọ dạ ngùi ngùi 
Quê Cha giọng nói răng mà tủi 
Đất Mạ câu cười rứa cũng bui 
Thất thế sương giăng đừng oán rủi 
Sa cơ tuyết phủ nhớ không lùi 
Ra công gắng sức không luồn cúi 
Cố tạo cho đời chẳng phỉ phui 
Thảo Phước
PHÚC LŨY
Tranh cạnh hơn thua lưỡi với mui
Ngẫm đau thảy dạ nén bùi ngùi
Tâm cùng giấu biệt khơi hờn tủi
Trí quẩn phô bày khởi rộn vui
Buông nghĩa mất tình đời giấu lủi
Chữ khoe xao ý thế phanh phui
Dẫu hèn nỏ chịu cảnh khom cúi
Lưng thẳng giữa trần … - Chớ sống chui !
Duc au
THÔI KỆ
Cũng muốn quên đi để thấy bui (vui)
Mà sao chẳng được cứ bùi ngùi
Im hơi,kẻ trách mình ...thêm tủi
Lên tiếng,người chê tớ chẳng lùi..
Lẩn quẩn nẻo trần qua chót lưỡi
Loanh quanh cuộc thế bởi làn mui (môi)
Nhiêu khê đấy nhỉ !...ồ may rủi
Thôi kệ,đừng chen kẻo bải phui *
Songquang-9/11/18
* tiếng dân dã miền Nam :bải buôi
KIẾT HẠ
Đang mùa kiết hạ,ngậm tăm mui
Tâm tịnh bình an chả để ngùi
Bẩy nổi ba chìm không khựng lại
Trăm cay ngàn đắng chẳng đi lùi
Sớm mai chú niệm nguyền lòng sáng
Chiều tối kinh cầu giữ dạ bui
Giữa hạ xin đừng đa sát bọ
Ngồi thiền tĩnh lặng chớ bơi,  phui
Thanh Hoà
DUYÊN PHẬN
Bát âm
Đằm thắm thuở nào đắm mắt mui
Đêm đêm mơ mấc dạ bùi ngùi!
Nhân duyên chất chứa toàn đa tủi
Số phận long đong chẳng mấy bui?
Kiếp sống thưa may là rậm rủi
Mệnh chung cầu thuận dựa hên xui
Thân nghèo lận đận dầm mưa bụi
Ngao ngán thói đời rặt phỉnh,phui!
Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét