Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

Xướng Họa: QUÊ HƯƠNG NƯỚC VIỆT - Sông Thu và thi hữuXướng Họa: QUÊ HƯƠNG NƯỚC VIỆT
Sông Thu, Phan Tự Trí, Trúc Lệ Trần Lệ Khánh, Như Thu,
Như Thị, Thanh Trương, Đức Hạnh, Thy Lệ trang, Phạm Kim Lợi, Lý Đức Quỳnh, Trần Như Tùng, Minh Thúy, Hương Thềm Mây, Thiên Hậu, Song Quang, Thanh Hòa, Bảo Trâm, Đoàn Đình Sáng, Hoàng Vũ, Trịnh Cơ


QUÊ HƯƠNG NƯỚC VIỆT
( Tung hoành trục khoán )

          Nước Nam tươi đẹp non sông Lạc
          Dân Việt hùng anh thế hệ Rồng.

NƯỚC trải phù sa khắp bãi Hồng
NAM phần hợp thế chín đầu long
TƯƠI màu ruộng rẫy liền muôn mảnh
ĐẸP sắc kênh mương tỏa triệu dòng
NON thẳm xanh trời, cây rợp bóng
SÔNG sâu ẩm đất, lúa khoe đòng
LẠC Âu lịch sử ngàn năm nối
DÂN VIỆT HÙNG ANH THẾ HỆ RỒNG.

Sông Thu
(Tháng 4/2018 )


Bài họa 

SÔNG LAM NÚI HỒNG
( Tung hoành trục khoán )

 Nước Nam tươi đẹp non sông Lạc
 Dân Việt hùng anh thế hệ Rồng.

NƯỚC biếc Sông Lam với Núi Hồng
NAM Đàn hiển thánh hóa Hoàng Long
TƯƠI như Tiên Cảnh hòa  thiên đỉnh
ĐẸP tựa Bồng Lai nối vạn dòng
NON quý để người hoài thỏa dạ
SÔNG hiền cho lúa mãi thơm đòng
LẠC Tiên mỗi bước càng thêm rạng
DÂN VIỆT HÙNG ANH THẾ HỆ RỒNG.

Phan Tự Trí


NHỚ ƠN VUA HÙNG DẠY NGHỀ DÂN VIỆT
     ( Tung hoành trục khoán )
 
VUA Kinh Vương tổ núi sông Hồng.
HÙNG tộc kế thừa họ Lạc Long.
KHỞI dạy cấy cầy đồng ngút lúa.
NGHIỆP truyền thêu dệt vải khơi dòng
ÊM rừng săn thú lao đầu mác.
BỜ nước bắt ngư vút mũi đòng.
CỘI rễ Tiền Nhân xưa đã dựng
DÂN NAM HẬU BỐI GIỮ TIÊN RỒNG./.

   Trúc Lệ - Trần Lệ Khánh.
             23-4-2018.

YÊU QUÁ QUÊ TÔI...
(Tung hoành trục khoán)

Nước Nam tươi đẹp non sông Lạc
Dân Việt hùng anh thế hệ Rồng.

NƯỚC gợn lao xao dưới ráng hồng
NAM tình Bắc nghĩa...nhấp Ô Long
TƯƠI màu nắng nhẹ thuyền xuôi mái
ĐẸP ánh trăng thanh bóng thuận dòng
NON ngắm trời mây chào gió biển                                        
SÔNG mê ruộng lúa toả hương đòng
LẠC miền đất Mẹ lòng kiêu hãnh
DÂN VIỆT HÙNG ANH THẾ HỆ RỒNG.

Như Thu


GIỐNG TIÊN RỒNG
“Tung hoành trục khoán”

ĐẤT NƯỚC VANG LỪNG TRANG SỬ VIỆT
NĂM CHÂU THÁN PHỤC  GIỐNG TIÊN RỒNG

ĐẤT  phù sa giữ bãi sông Hồng
NƯỚC tụ mạch nguồn cội Cửu Long
VANG ngát tinh thần dù ngược đãi
LỪNG thơm khí phách mãi xuôi dòng
TRANG thư giấu ở nơi bầu sữa
SỬ sách tàng trong ngọn lúa đòng
VIỆT Tộc Hùng Vương khai mở cõi
NĂM CHÂU THÁN PHỤC GIỐNG TIÊN RỒNG

Như Thị


GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG
-/-
NHÂN ngày Giổ Tổ cõi trời Hồng
QUYỀN quý cao sang giống Lạc Long
DÂN khổ, quan giàu , chia lắm ngã
CHỦ sang, tớ rách, rẽ đôi dòng
NON cao, mây khói che rừng lá
SÔNG lớn, phù sa phũ khắp đồng
VIỆT quốc trường tồn trên thế tục
NGÀN NĂM VINH HIỂN CHÁU CON RỒNG

Thanh Trương


NƯỚC NAM TƯƠI THẮM
“Thtk”

Nước nam tươi sáng quê hương Lạc
Dân tộc hùng anh con cháu Rồng

NƯỚC tỏa bình minh đẹp Núi Hồng
NAM ngời thủy tộc biển vương long
TƯƠI màu tổ quốc cây ngời trái
SÁNG cảnh sơn hà mộng thắm dòng
QUÊ trọng người dân nhà trổ lộc
HƯƠNG yêu đất mẹ lúa ra đòng
LẠC tiên nẩy nở vườn công lí !
DÂN TỘC HÙNG ANH CON CHÁU RỒNG
Đức Hạnh – 24 04 2018


THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM...

(Tung hoành trục khoán )

CẦU MONG ĐẬT VIỆT XINH TƯƠI MÃI
RỰC RỠ NON SÔNG DƯỚI NẮNG HỒNG

CẦU tổ soi đường nước Lạc Long
MONG con cháu nhớ chuyện Tiên Rồng
ĐẤT Nam...Hưng Đạo vang bờ cõi
VIỆT Nữ ...Trưng Vương rạng giống dòng
XINH lắm vườn cây...cây trổ trái
TƯƠI sao ruộng lúa...lúa ra đòng
MÃI yêu, mãi qúy thời xưa đó
RỰC RỠ NON SÔNG DƯỚI NẮNG HỒNG

Thy Lệ Trang


CON LAC CHÁU HỒNG
( Tung hoành trục khoán )

        " Nước Nam tươi đẹp non sông Lạc
          Dân  Việt hùng anh thế hệ Rồng "

NƯỚC của ta con Lạc cháu Hồng
NAM vương xưng đế cưỡi thân  Long
TƯƠI đời hiệp sĩ từ thanh kiếm
ĐẸP  mẹ Âu Cơ bởi giống dòng
NON hỏi rừng thông cây mấy tuổi
SÔNG dồi sóng bọt lúa bao đòng
LẠC - HÙNG kế tục trang thiên sử
DÂN VIỆT HÙNG  ANH THẾ HỆ RỒNG

Phạm Kim Lợi


NHỚ VỀ NGUỒN CỘI
(Tung hoành trục khoán)

Dân Nam xương máu ngời quê Việt
Quốc Tổ hồn thiêng rạng giống Rồng

DÂN đã thắp lên ngọn lửa Hồng
NAM thiên Đông hải sáng Tiên Long
XƯƠNG hòa đất nước gìn tươi cõi
MÁU quyện  giang sơn giữ thắm dòng
NGỜI biếc nương ngà phơi óng lụa
QUÊ xanh ruộng mật trổ thơm đòng
VIỆT khai bọc trứng ra nguồn cội
QUỐC TỔ HỒN THIÊNG RẠNG GIỐNG RỒNG

Lý Đức Quỳnh


ĐẤT ĐÔ VUA HÙNG

Nước ngã ba Lô gặp nước Hồng
Nam thần dưỡng dục phụng cùng long.
Tươi cười gạo trái đi bao xứ
Đẹp đẽ thuyền hoa dạo mọi dòng
Non quế cây reo chung một ý
Sông châu lúa hát trổ muôn đòng.
Lạc Hùng Quốc Tổ từng mong đón
Dân Việt hùng anh thế hệ rồng

Trần Như Tùng

   
Gìn Sông Giữ Biển
 ( Tung hoành trục khoán )

                 Nước Nam tươi đẹp non sông lạc
                  Dân Việt hùng anh thế hệ rồng “

Nước Việt giang sơn đẹp gấm hồng
Nam , Trung , Bắc nối dãy hoàng long
Tươi mùa cây trái sinh đầy quả
Đẹp biển tôm cua lội ngập dòng
Non rộng , trời mây trìu ánh mắt
Sông sâu , ruộng lúa ngát hương đòng
Lạc Âu con cháu thề gìn giữ
Dân Việt hùng anh thế hệ rồng

Minh Thuý
 Tháng 4_2018


NON SÔNG VIỆT
( THTK )

NƯỚC bốn ngàn năm giống máu Hồng
NAM phương tụ khí cửu giang Long
TƯƠI xanh vạn khoảnh liền liền mảnh
ĐẸP biếc muôn kênh nối nối dòng
NON quyện đất trời e ấp cõi
SÔNG hòa ruộng lúa trổ khai đòng
LẠC Tiên kế nghiệp trang linh sử
DÂN VIỆT HÙNG ANH THẾ HỆ RỒNG

Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
24.4.2018


ĐẤT NƯỚC TA
( THTK )

Nước Nam tươi đẹp non sông Lạc
Dân Việt hùng anh thế hệ Rồng

NƯỚC bốn nghìn năm viết sử Hồng
NAM hà Trung Bắc giống Âu Long
TƯƠI xinh một giải vòng theo biển
ĐẸP thắm bao kênh dọc cuốn dòng
NON rặng Trường Sơn nhiều gỗ quý
SÔNG Tiền ruộng Hậu lắm đòng đòng
LẠC Tiên cơ nghiệp thời Vương Đế
DÂN VIỆT HÙNG ANH THẾ HỆ RỒNG

THIÊN HẬU


Miền Nam nước Việt

       (Theo thể Tung hoành Trục Khoán)

                "Miền Nam tươi đẹp non sông Lạc
                Dân Việt hùng anh thế hệ Rồng"

Miền đất cuộn trào nước Cửu Long
Nam phần địa thế nắng Xuân hồng
Tươi xanh vườn tược cây oằn trái
Đẹp thắm ruộng nương lúa trổ đòng
Non thẳm trải dài giăng tiếp dãy
Sông sâu chảy xiết đổ xuôi dòng
Lạc điền phong phú mưa cùng gió
Dân Việt hùng anh thế hệ Rồng

songquang
4/25/18
tức mùng 10 tháng 3 âm lịch
Giỗ Tổ Hùng VươngVỀ MIỀM NAM MẾN YÊU
(THTK)

Nước Nam tươi đẹp non sông Lạc
Dân Việt hùng anh thế hệ rồng.

NƯỚC  đẩy phù sa cửa Cửu Long
NAM  phương cũng giống hạ lưu Hồng
TƯƠI  vui lắm rạch thuyền theo lái
ĐẸP  đẽ nhiều kênh sóng thuận dòng
NON  rộng đồng xanh không thiếu thóc
SÔNG dài lúa tốt chẳng thua đòng
LẠC bày con trẻ mau về gấp
DÂN VIỆT HÙNG ANH THẾ HỆ RỒNG

Thanh Hòa


Giữ Nước
Họa bài “Quê Hương Nước Việt” của Sông Thu
Thể “Tung Hoành Trục Khoán”

“Vua Hùng xây dựng nước nhà tươi
Hãy kết đoàn nhau giữ mạch Rồng”

Vua Tổ ngàn xưa giống Lạc Hồng
Hùng anh một cõi tựa Giao Long
Xây từng dãi đất nuôi tòng tộc
Dựng mỗi bờ sông chảy nối dòng
Nước vững do người chung ý chí
Nhà tan bởi kẻ trở dao đòng
Tươi vui bỗng hóa thành tai họa
Hãy kết đoàn nhau giữ mạch Rồng
Bảo Trâm
Tháng Tư-2018VIỆT NAM TRƯỜNG TỒN


ĐẤT TỔ LƯU TRUYỀN NÒI LẠC VIỆT
NƯỚC NAM GHI TẠC GIỐNG TIÊN RỒNG!

ĐẤT thiêng ôm trọn dải sông Hồng
TỔ Quốc, mưa nguồn… tạo hợp long
LƯU giữ danh thơm tươi vạn thuở
TRUYỀN đi nhựa sống đẹp muôn dòng
NÒI xưa chú trọng điều canh ải
LẠC cũ chăm lo lúa trổ đòng
VIỆT tộc trường tồn qua sóng gió
NƯỚC NAM GHI TẠC GIỐNG TIÊN RỒNG!

260418
Đoàn Đình Sáng


ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
(tung hoành trục khoán)

Nước biếc đồng xanh ánh nắng hồng
Nam ta hình dáng tựa như long
Tươi vui làng xóm dân sung túc
Đẹp thắm quê hương lúa trổ đòng
Non núi rừng vàng liền một dãy
Sông kênh biển bạc tỏa chung dòng
Lạc an no ấm ngàn năm thịnh
Dân Việt hùng anh thế hệ rồng./.

 27-4-2018
Hoàng VũĐẤT NƯỚC THÂN YÊU     
(Tung hoành trục khoán)

NƯỚC của chúng ta gốc Đại Hồng
NAM triều tiên đế tự Giao Long
TƯƠI xinh màu mỡ nuôi trăm họ
THẮM thiết yêu thương giúp giống giòng
NON thẳm rừng sâu vườn rợp lá
SÔNG dài thác rộng ruộng đầy đòng
LẠC  Âu nổi tiếng từ muôn thuở
DÂN VIỆT HÙNG ANH THẾ HỆ RỒNG.

TRỊNH CƠ Paris 25/04/2018

1 nhận xét:

  1. Xin chủ trang sửa hộ câu 2, thành:
    TỔ hợp sông ngòi... hội tụ long
    (Cả bên trang: Lãm nguyệt thi đàn nữa).
    Rất cảm ơn.

    Trả lờiXóa