Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

TRỌC ĐẦU CÀNG MÁT - Trần Như Tùng

Trọc Đầu Càng Mát

Sẹo chẳng sừng không cõi tục trần
Trọc đầu càng mát phó thường dân.
Trên răng dưới dái đâu nề xáu
Sớm cháo chiều rau nỏ ngại bần.
Ghét bợm chửi tung: trời, chúa đất
Trọng tình quý lắm: bạn, bang lân.
Rách thơm đói sạch là uy thế
Để nhét ngài tham dưới đũng quần .

 Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét