Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

TRÁCH NHIỆM – AI ? - Vĩnh HoàngTRÁCH NHIỆM – AI ?

Gian dối từ đâu? Tự lớp người
Tham danh, hám lợi nó sinh sôi
Mưu ma, chước quỹ, cùng che dấu
Đổi trắng thay đen…. Lại lắm lời
Thảm hoạ môi sinh, không gánh nổi
Tương lai sự sống,  Khó buông xuôi
Chấn hưng: ĐAO ĐỨC, nâng DÂN TRÍ
Trách nhiệm ai lo …. Chớ hỏi trời ? ./.
Vĩnh Hoàng
15-12-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét