Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Kính họa: "Chuyện Đời" - Đức Hạnh & Thi Hữu


Thơ - Khuyết DanhCHUYỆN ĐỜI

Vất vất vơ vơ cũng nực cười
Căm căm cúi cúi có hơn ai
Nay còn chị chị anh anh đó
Mai đã ông ông mụ mụ rồi
Có có không không, lo hết kiếp
Khôn khôn dại dại, chết xong đời
Chi bằng láo láo lơ lơ vậy
Ngủ ngủ, ăn ăn, nói chuyện chơi.

Khuyết Danh

“Nguồn: Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, sđd, tr. 123 Tài liệu này không ghi nhan đề, nhan đề trên theo: Trần Trung Viên (1968) văn đàn bảo giám Nxb. Mặc Lâm, Sài Gòn tr. 68” Kính họa: "Chuyện Đời"Đức Hạnh & Thi Hữu

CHUYỆN ĐỜI
Vất vất vơ vơ cũng nực cười
Căm căm cúi cúi có hơn ai
Nay còn chị chị anh anh đó
Mai đã ông ông mụ mụ rồi
Có có không không, lo hết kiếp
Khôn khôn dại dại, chết xong đời
Chi bằng láo láo lơ lơ vậy
Ngủ ngủ, ăn ăn, nói chuyện chơi.
Khuyết Danh
“Nguồn: Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, sđd, tr. 123 Tài liệu này không ghi nhan đề, nhan đề trên theo: Trần Trung Viên (1968) văn đàn bảo giám Nxb. Mặc Lâm, Sài Gòn tr. 68”

Kính họa: "Chuyện Đời" thơ Khuyết Danh

CUỘC SỐNG
Khăn khăn Khó khó vẫn vui cười
Mắm mắm rau rau thỏa dạ rồi !
Nhớ nhớ thương thương ngời đất mẹ
Thù thù hận hận héo tình đời
Buông buông xả xả lòng tươi thắm
Kính kính yêu yêu mộng thái lai
Nghĩa nghĩa nhân nhân hòa cuộc sống
Trăng trăng nước nước thả hồn chơi.
Đức Hạnh - 26 04 2018
*
TÂM AN LẠC
Muối muối dưa dưa há ngại cười!
Đơn đơn giản giản bụng vui rồi!
May may rủi rủi nào than phận
Thiệt thiệt hơn hơn chẳng nhớ đời
Vội vội vàng vàng chôn quá khứ
Nhanh nhanh nhẹn nhẹn xoá tương lai
An an lạc lạc hồn phơi phới
Dạt dạt dào dào tiếp vận chơi.
Như Thu - 26 04 2018
*
TỈNH MỘNG
Thẩn thẩn thơ thơ vắng nét cười.
Mơ mơ tỉnh tỉnh chẳng nhìn ai.
Sớm đà đẹp đẹp tươi tươi rói.
Chiều bỗng phai phai nhạt nhạt rồi.
Lợi lợi danh danh tàn bọt biển.
Tình tình nghĩa nghĩa trổ duyên đời
Thôi không mộng mộng hoa hoa nữa.
Nhạc nhạc thi thi kết bạn chơi.
Trúc Lệ Trần Lệ Khánh - 26 04 2018
*
THÔI THÌ BUÔNG
Thấp thấp thõm thõm miệng xệch cười
Đùm đùm túm túm chẳng trông ai
Thời lên sự sự sinh sinh đó
Vận xuống than than thở thở rồi
Được được thua thua bày khổ phận
Còn còn mất mất hiện đau đời
Thôi thì xả xả buông buông hết
Vô sự an an ổn ổn chơi
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
*
THẾ SỰ
Chiến chiến chinh chinh bẻ nụ cười
Đau đau khổ khổ kiếp trần ai
Nguyên nguyên tử tử rền đâu đó
Hạch hạch nhân nhân sập cả rồi
Xác xác xơ xơ hằng số phận
Tê tê tái tái khoảng cung đời
Lòng nghe xuyến xuyến xao xao ngậm
Phủ phủ phàng phàng hỡi kẻ chơi.!
Tuan Nguyen - 27 04 2018
*
CHE GIẤU
Giấu giấu che che thấy tức cười
Lui lui tới tới chỉ đùa chơi
Mai mai mốt mốt về bên ấy
Nhớ nhớ thương thương suốt cả đời
Gắn ước tìm vui vui lắm lắm
Chia tay để tiếc tiếc khơi khơi
Rầu rầu ngắm ngắm trời mây xám
Gió gió mưa mưa tưởng bóng người !
Thiên Hậu
*
CHUYỆN TÌNH
Bướm bướm hoa hoa nở nụ cười
Mây mây gió gió tỏ lòng ai !
Đêm xuân mộng mộng mơ mơ đấy
Ngày hạ thương thương nhớ nhớ rồi
Nắng nắng mưa mưa còn ngập lối
Trăng trăng nước nước đã trao đời
Danh danh lợi lợi mù nhân tính
Nghĩa nghĩa tình tình thỏa cuộc chơi.
Hồng Xuyến - 27 04 2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét