Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

ĐÈO LE - Hồ Thanh Hà

Ảnh: Đèo Le, Quế Sơn, QN.


ĐÈO LE 

Ai nói Đèo Le bé tẻo teo
Muốn lên tới đỉnh phải đè leo
Có mây tạo dáng dường khêu gợi 
Có gió rướn mình muốn dính keo
Trai trẻ vui mừng chân loắn thoắn
Tuổi già chậm rãi gậy leo trèo 
Ai ơi! cẩn trọng khi chơi núi 
Thong thả không thì chịu quắt queo.

Hồ Thanh Hà  
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét