Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

RÉT THÌ RÉT - Trần Như Tùng

      


  Rét thì rét
Bấc tặng cho ta cái rét này
Đời đà quen với cặp găng tay.
Ba manh áo kép da không tái
Một mũ chùm tai má cứ hây.
Dẫu mấy chớ lui mà hội ngộ
Dù ghê cũng vượt để xum vầy.
Đông qua dẫu chẳng còn lưu thế                  
Cũng hẹn tương phùng uống đến say.
Trần Như Tùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét