Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

ĐỜI TUẤT

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị,Đỗ Chiêu Đức,Thủy Lâm Synh,Hương Thềm Mây,Lý Đức Qùynh,Tha Nhân , LTĐQB,Như Tùng,NS-Canada,Đức Hạnh,Người Nay,Phan Tự Trí,Văn Thiên Tùng,Hồng Phượng,


ĐỜI TUẤT
“Thành ngữ chó”
CHÓ NGÁP PHẢI RUỒI vẫn mộng mơ
Còn mong nước lụt PHÓC BÀN THỜ
LÊN VOI XUỐNG CHÓ nằm ư ử
CHỬI CHÓ MẮNG MÈO bỏ vất vơ
Có biết CHÓ TREO khi thất thế
Hay làm CẨU TẶC lúc sa cơ
Cùng bầy CHÓ SỦA MA quen thói
CHÓ Ỷ THẾ NHÀ cứ tưởng to
Như Thị
BÀI HỌA
KIẾP CHÓ
Bạch y thương cẩu tưởng như mơ,
Chó đá lòng trung vẫn được thờ.
Trộm chó bắt gà quân cẩu trệ,
Treo dê bán chó lũ thời cơ.
Đuôi điêu nối chó khi cần thiết,
Chó Kiệt sủa Nghiêu qủa bá vơ.
Thờ Chúa hết lòng thân khuyển mã,
Giữ nhà bắt trộm ấy công to
Đỗ Chiêu Đức
ANH KHUYỂN
“Thành ngữ chó”
Chó cậy gần nhà vẫn ước mơ
Chó đẻ xưa nay bị ơ thờ
Cái đồ chó cái chuyên ba xạo
Chó ỉa mua chi đất bá vơ
Chó ghẻ nên muôn đời lỡ vận
Đen như mỏm chó phải sa cơ
Thứ tuồng chó lợn quân vô lại
Chó má bay chờ họa kiếp to
Thủy Lâm Synh-Jan. 03, 2018
PHẬN CHÓ
Lên voi xuống chó tưởng như mơ
Nằm hè chó ghẻ dạ thẩn thờ
Bên đời chó má lời ngầm ngấm
Cạnh ngõ chó tru tiếng vẩn vơ
Chó cậy gần nhà khi được thế
Chó chui gầm chạn lúc vô cơ
Giữ của chủ nhà thân cẩu trệ
Theo bầy chó sủa ngỡ công to
Hương Thềm Mây
CHÓ
“Thành ngữ chó”
CHÓ CÀN CẮN GIẬU quẫn nằm mơ
CHÓ BỎ GIỎ CUA,cậy tủ thờ
CHÓ CHẠY CÙNG ĐƯỜNG nằm bá vất
CHÓ ĂN VỤNG BỘT lủi tầm vơ
CHÓ ĐEN GIỮ MỰC tìm thâm kế
CHÓ ĐÁ VẪY ĐUÔI hóng diệu cơ
CHÓ MÁI CHIM MỒI,đưa bước giặc
CHÓ NGỒI BÀN ĐỘC,ngỡ là to
Lý Đức Quỳnh
NGỠ QUAN TO
Thành ngữ chó
Chó điên cắn ẩu chớ mà mơ
Chó đá vẫy đuôi vẫn được thờ
Chửi chó mắng mèo đâu bá láp
Treo dê bán chó chẳng vu vơ
Lên voi xuống chó do thời thế
Chó ngáp phải ruồi bởi đắc cơ
Chó cậy gần nhà chuyên ỷ thế
Chó ngồi bàn độc ngỡ quan to
Jan 3rd 2018-Tha Nhân
CHÓ NĂM GẬM CHẠN HẾT HAM TO
“Thành ngữ về chó má”
CHÓ CUỒNG TẠI THỊ : mải nằm mơ !
CHÓ SỦA MA : Gia chủ sợ thờ .
CHÓ DẠI ĐUỔI HÌNH ,:Trò lãng nhách !
CHÓ KHÙNG DỰA GIẬU : Truyện  vu vơ!
CHÓ CHUI LỖ HỔNG : Khi vô vận !
CHÓ CHỰC CẦU TIÊU : Lúc thất cơ !
CHÓ CẬY GẦN NHÀ : hăng hại nhỉ
CHÓ CHUI GẬM CHAN : hết ham to !
LTĐQB
TẢN MẠN CHUYỆN CHÓ
Dồi chó ăn kèm với lá mơ
Món ngon trên thế mãi tôn thờ.
Chó nhà tang sự thường len lét
Chó cửa cơm hàng thích vẩn vơ.
Chó cậy gần nhà mong dựa thế
Chó cùng dứt dậu để tìm cơ ...
Chó lờn liếm mặt ghi hơi chủ
Chó vẫy đuôi mừng muốn miếng to .
Trần Như Tùng
NĂM TUẤT
Nuôi chó giữ nhà trọn giấc mơ
Đêm đêm trộm chẳng viếng trang thờ
Chó treo mèo đậy, đừng sơ hở
Chó cậy nhà sang , sủa vẩn vơ
Mắng chó chửi mèo quân xảo trá
Lên voi xuống chó kẻ sa cơ
Chó chui gầm chạn tìm chi đớp
Chó đá ngồi cao cứ tưởng to !
NS-CANADA
CHÓ !
Chó lên gà xuống nở hoa mơ !
Chó giữ công minh dân chúng nhờ
Chó lộng sơn hà trăng nước vợi
Chó gieo chính nghĩa mộng Xuân mời
Chó chơi rừng luật đau nhân thế
Chó trải duyên trời thắm nghiệp cơ
Chó giỏi bài trừ loài rắn rết…
Chó khôn cải tiến.. đẹp màu cờ !
Đức Hạnh
NĂM TUẤT
Năm Tuất đến rồi, thật đáng mơ
Làm thân chó má được tôn thờ
Gan lì cẩu trệ, vàng tiền nhặt
Nhũng nhiễu dân đen, của cải vơ
May mắn lên đèo, nhiều lợi ích
Rủi ro trượt hố, hết thời cơ
Thân khuyển dạn dày đà nhiều kiếp
Cậy thế, ỷ quyền, tưởng với tơ
Người Nay
LIÊN HỆ CHÓ
“Thành ngữ chó”
CHÓ CHUI GẦM CHẠN cũng nằm mơ
CHÓ LỘI LÒI ĐUÔI dáng thẫn thờ
XẤU MẶT NGƯỜI NUÔI ắt CHÓ ỐM
ÁO BƯƠM CHÓ CẮN rõ NGƯỜI VƠ
CHẠY NHƯ CHÓ DÁI bầy tan vận
ĂN TỰA CHÓ HÀM lũ thất cơ
CHÓ CẬY GẦN NHÀ cao giọng sủa
CHÓ NGỒI BÀN ĐỘC ngỡ mình to
Phan Tự Trí
LUẬN TUẤT
KHUYỂN MÃ TRI TÌNH lắm kẻ mơ
Tôn linh đá tạc CHÓ lăng thờ
CHÓ CHUI GẦM CHẠN nào ai muốn
CHÓ BỎ GIỎ CUA buộc cố vơ
CHÓ CẮN ÁO RÁCH thời túng quẩn
CHÓ CÀN RỨT DẬU đợi thời cơ
Đừng như CHÓ CHẠY CÙNG ĐƯỜNG khuẩn
CHÓ CẬY GẦN NHÀ sẽ họa to.
Quảng Trị, 05/01/2018- Mai Vân
Văn Thiên Tùng.
CHUYỆN CỦA TUẤT
chó giữ nhà đỡ ác mơ
Nắm yên bất động dưới trang thờ
Chó kêu ăng ẳng khi bị đánh
Chó sũa liên hồi lúc trộm vơ
Món nhậu giả cy thơm thịt chó
Tiêu hành ớt tỏi ướp bì cơ
Chó mừng đuôi vẫy. vui bên chủ
Chó vnh tai nghe chuyện nhỏ to
HồngPhượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét