Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

NỢ LÀM TRAI

THƠ XƯỚNG HỌA
Song Quang,Huy Khôi,Sông Thu,Như Thị,Như Tùng,
Lý Đức Quỳnh,Văn Thiên Tùng,Đức Hạnh,
“1867-1940”
NỢ LÀM TRAI
Tung hoành trục khoán
"Ví phỏng đường đời bằng phẳng hết
Anh hùng hào kiệt có hơn ai !"
(Trích thơ Phan Bội Châu)
VÍ  mà còn trẻ góp thân trai
PHỎNG tuổi thanh xuân hiến chút tài
ĐƯỜNG cứu nước ,đâu nề khói lửa
ĐỜI gian truân ,há sợ chông gai
BẰNG tâm huyết đua chen cân sức
PHẲNG lộ đồ ta bước sát  vai
HẾT nợ tang bồng,lòng tự ti
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI
songquang
BÀI HỌA
TỰ NGẪM
Tung hoành trục khoán
Ví phỏng đường đời bằng phẳng hết
Anh hùng hào kiệt có hơn ai
VÍ,...nồng mộng giấc đẹp thời trai
PHỎNG ngẫm dù ta kém đức tài
ĐƯỜNG trải sương dầm,...thân nếm mật
ĐỜI từng tuyết giá,...phận nằm gai!
BẰNG yên tâm đức hằng tu trí
PHẲNG lặng lợi danh né "đọ" vai (?)
HẾT dạ vì con,...đời khoáng hoạt
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI.
Nguyễn Huy Khôi
VÍ ĐƯỢC LÀM TRAI
Tung hoành trục khoán
"Ví phỏng đường đời bằng phẳng hết
Anh hùng hào kiệt có hơn ai" !
(Thơ :Phan Bội Châu)
VÍ dầu được sống kiếp làm trai
PHỎNG phận nữ nhi có kém tài ?
ĐƯỜNG kiếm trừ gian ngời ánh lửa
ĐỜI người giữ thiện trĩu lưng vai
BẰNG sông, chẳng thể so giông bão
PHẲNG lối, làm sao đọ góc gai
HẾT thử thách rồi đâu biết được
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI !
Sông Thu
MỪNG HẠNH NGỘ
Ví phỏng đường đời bằng phẳng hết
Anh hùng hào kiệt có hơn ai
VÍ còn sức trẻ để làm trai
PHỎNG hiến tuổi xanh với đức tài
ĐƯỜNG lắm chông chênh thường nếm mật
ĐỜI nhiều tráo trở phải nằm gai
BẰNG an vì trí đà vào cuộc
PHẲNG lặng bởi hiền đã góp vai
HẾT lưả chiến chinh mừng hạnh ngộ
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI
Như Thị
KHÔNG ĐỀ
Ví phỏng đường đời bằng phẳng hết
Anh hùng hào kiệt có hơn ai
Ví dù giữ tiếng kém bên trai
Phỏng nghĩ ta đâu chịu kém tài
Đường máy ruộng đông dồn mọi trí
Đời nông ngô lúa vượt bao gai
Bằng công bằng sức vươn theo đích
Phẳng lối phẳng hàng đặng sánh vai
Hết thảy giành dâng tình đất nước
Anh hùng hào kiệt có hơn ai.
Trần Như Tùng
VÍ THỜI THẾ…
Tung hoành trục khoán
“Ví Phỏng đường đời bằng phẳng hết
Anh hùng hào kiệt có hơn ai”
Phan Bội Châu
VÍ thời thế trọng gái cùng trai
PHỎNG biết thương dân góp sức tài
ĐƯỜNG dựng xây nhà chia một gánh
ĐỜI gìn giữ nước sẻ đôi vai
BẰNG như cỏ rác che nhiều bẫy
PHẲNG tựa hoa hòe giấu những gai
HẾT chuộng túi cơm rồi giá áo
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI
Lý Đức Quỳnh
CHÍ NAM NHI
Tung hoành trục khoán
Ví phỏng đường đời bằng phẳng hết
Anh hùng hào kiệt có hơn ai !
(Trích thơ Phan Bội Châu).
VÍ dầu chăng nữa xứng thân trai
PHỎNG lúc nguy nan đọ sức tài
ĐƯỜNG đến  nghiệp binh thề chẳng hổ
ĐỜI thường dân dã ngại chi gai
BẰNG lòng dâng hiến toàn tâm trí
PHẲNG ý chu toàn vẹn ức vai
HẾT phận… bổn nhi tròn chí nguyện
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI !".
Quảng Trị,28/01/2018 - MV
HỎI THẾ NHÂN
Tung hoành trục khoán”
"Ví phỏng đường đời bằng phẳng hết
Anh hùng hào kiệt có hơn ai !"
(Trích thơ Phan Bội Châu)

VÍ không bão tố phủ lòng trai
PHỎNG hỏi thế nhân có biệt tài ?
ĐƯỜNG trải hoa hồng xa thử thách
ĐỜI vươn gió bụi thắng chông gai
BẰNG lòng số phận - là vô nghĩa
PHẲNG lặng anh hùng - chỉ đóng vai...
HẾT dạ tung hoành, gìn đất nước
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI !
Đức Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét