Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

Mai Thắng và Phan Tự Trí họa MỘT PHÚT TÂM TÌNH của Thy Lệ TrangSINH NHẬT THY LỆ TRANG

Phải nói rằng như vậy hả rồi
Song long đệ lục* đã tìm nơi
Xuân thì cũng trải xuân khoe sắc
Lão giả còn toan lão vượt đồi
Nhóm bếp qua đông gìn lửa ấm
Ươm vườn đón hạ giữ màu tươi
Tình thơ xướng họa niềm vui thú
Phóng bút tài hoa khéo vẽ vời!
                       Mai Thắng
* Chị Trang tuổi Thìn, 66 tuổi, ví von một chút cho là thơ thôi.

XIN CHUỐC CÂU MỜI

Bùi ngọt đắng cay ngấm cả rồi
Mon men thất thập đã từng nơi...
Nặng mang gánh củi tiều bên suối
Nhẹ chở làn mây nhạn cuối đồi
Bởi vậy rượu tình...không thể nhạt
Thế là hoa bút ... lại càng tươi
Câu mời xin chuốc trời Xuân én
Trang trọng Nàng Thy có khác vời * !
                        Phan Tự Trí


*Trang trọng khác vời là chữ của Tố Như


Bài xướng 
MỘT PHÚT TÂM TÌNH

Trời cho như thế đủ vui rồi
66 tuổi đời sắp đến nơi
Nắng hạ, vai trầ̀n đi giữa phố
Chiều thu, lá úa nhặt bên đồi
Đông về... bếp lửa nồng hơi ấm
Xuân đến ...vườn rau thắm sắc tươi
Xướng họa lai rai cùng bạn hữu
Nửa vòng trái đất chẳng xa vời!
Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét