Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

BÊN THỀM NGÓNG XUÂN - Hiến Minh

Hoa lan. Ảnh của Chu Vương Miện

Bên Thềm Ngóng Xuân

Bên thềm đông giá ngước nhìn xuân
Xiêu đổ sau lưng trải vạn lần
Thần Khuyễn giận Kim Kê bất lực
Nhân văn sầu cú vọ tham sân
Trước hiên hoa thắm vừa đơm nụ
Đầu ngỏ đèn tua vội kết dâng
Khí sắc Thiên linh như báo hỷ
Chuông huyền diệu vọng cuộc xoay vần

Hiến Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét