Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

EM LẤY CHỒNG... Cư Nguyễn cùng thi hữuEM LẤY CHỒNG...
(Tung hoành trục khoán)
"Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
Em lấy chồng rồi hết ước mơ"
 Hàn Mặc Tử.
NGÀY sáo sang sông biệt bến bờ
MAI còn ai nữa dệt vần thơ?
TÔI đành xóa mộng tình dang dở
BỎ lấp vùi chôn ái hững hờ
LÀM kẻ âm thầm ôm nỗi nhớ...
THI nhân lặng lẽ giấu mong chờ
SĨ hồn tựa ánh trăng chìm vỡ...
EM LẤY CHỒNG RỒI HẾT ƯỚC MƠ.
Cư Nguyễn.
 12 09 2017

HỌA:

TÌM TRĂNG LỠ
(Thtk)
NGÀY ấy thuyền trôi cách trở bờ
MAI còn suối mộng nở hoa thơ
TÔI yêu bóng Nguyệt dù vời vợi
BỎ tận tình tôi dẫu hững hờ
LÀM gả tương tư ôm biển nhớ
THI đàn xao xuyến trải duyên chờ
SĨ nhân dệt lối tìm trăng lỡ…
EM LẤY CHỒNG RỒI HẾT ƯỚC MƠ.
Đức Hạnh

THUYỀN ĐÃ ĐI RỒI !
NGÀY đã thuyền yêu tách khỏi bờ
MAI về khép lại những dòng thơ
TÔI như bãi cát nằm mê tĩnh
BỎ gánh tơ duyên gối mộng hờ
LÀM kiếp thân côi đày biển động
THI vay lời thán khổ tâm chờ
SĨ tàn mộng ngã hồn tan tác
EM LẤY CHỒNG RỒI HẾT ƯỚC MƠ .
Tuan Nguyen  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét