Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

VỠ TIẾNG CƯỜI - xướng họa của Mặc Phương Tử và Mặc Vị Nhân
VỠ TIẾNG CƯỜI
                              Tặng Mặc Vị Nhân.

Như vẫn là đời thơ… vậy thôi
Tóc sương, giờ đã điểm sương rồi !
Đá trơ tràng mộng – vàng xuân muộn
Đàn nĩ non lời – tím giọt trôi.
Nát lệ - hồn trăng chìm đáy cốc
Sầu mây – quán khách vút lưng trời.
Tương tư vần điệu trong chiều vắng,
Ngồi lại cùng nhau vỡ tiếng cười…
                                   1989.
                        MẶC PHƯƠNG TỬ

Đáp họa :

CHÉN RƯỢU CHIA TAY (*)

Hãy uống cùng ta cốc nữa thôi
Mai đây mỗi đứa một nơi rồi !
Đàn buông gát lạnh hương sầu đọng
Hạ đốt đêm gầy giấc mộng trôi.
Thả trắng hồn thơ theo khói thuốc
Ru vàng sóng bụi trải chân trời.
Trăng chùng đỉnh gió bình khô rượu,
Chếch choáng chia tay ngất ngưỡng cuời.
                                                                          1989
                                                                  MẶC VỊ NHÂN.


(*). Bài thơ nầy, Mặc Hàn Vi đã nhầm tên tác giả, nên đề tên MPT thay vì đó là MVN, và đã đăng trang Núi Ấn Sông Trà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét