Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

TRƯỚC THỀM 98 - Trần Quốc Phiệt họa thơ Trương Quân

Kính mời đọc bài thơ sau cùng của thi lão TRƯƠNG QUÂN.

Bài này được viết một tháng trước ngày thi lão Trương Quân từ giã cõi trần ở tuổi gần trăm (98 tuổi).

Tôi  nhận được cũng là lúc tác giả vừa cởi hạc du tiên, liền họa và gởi đến quý thi hữu của nhóm Hồng ở Sài Gòn, hầu hết
họ đều lên bậc thi lão, và chờ cho bài thơ được nhóm Hống đọc trong lễ tuần của Cụ, nay mới trình ra, kính mời chia xẻ.

Trân trọng,
TQPKính họa, thay lời tiễn biệt:

TRƯỚC THỀM 98

Vào cuộc trần ai khéo hưởng nhàn
Làm dân như Cụ sướng hơn quan
Chuyên tâm kinh điển vui trăng nước
Ngoảnh mặt công danh rợp lọng tàn
Mượn khúc thi ca đùa thế sự
Ngâm câu ngạn ngữ khẩy nhân gian
Thuyền từ thanh thản miền viên giác
Chín tám tuổi về cõi tịnh an!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Từ Thung Lũng Hoa Vàng, Cali. USA


TRƯỚC THỀM 98

Chơi thơ, chọn bạn: thú vui nhàn
Họ bảo coi chừng sắp "bổ quan..."*
Vẫn thấy tinh thần đang phấn khởi
Dẫu nghe cơ thể đã suy tàn
Chớ giương mắt ếch nhìn nhân sự
Hãy học lời oanh chúc thế gian
Trăm tuổi còn xa, kìa chín tám
Vỗ tay ta hát khúc bình an.

Trương Quân

10/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét