Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - Đức Hạnh và các thi hữu


com-img


THỈNH HOẠ


MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
     (Tung hoành trục khoán)

HOAN ca tình Chúa đổ hồng ân,
Hỉ xả thứ tha, tội thế trần.
KÍNH Đấng thiện toàn, ban sự sống...
MỪNG người bất hảo, biết đường chân...
CHÚA vua cao cả - trong trời đất,
GIÁNG cảnh khó nghèo – giữa chúng nhân.
SINH Nhật, Thiên -Thần ca chúc tụng,
AN BÌNH HẠ GIỚI, LÃNH HỒNG ÂN.
                                        Noel – 2014
                                         Đức Hạnh


HOẠ


ĐÓN CHÚA RA ĐỜI 

TÌNH Chúa cao vời toả Thánh Ân
THƯƠNG yêu giáng hạ cõi dương trần
THIÊN Thần nhập thể - lời cao trọng
CHÚA Cả khải hoàn - lối thiện chân
Ở giữa tự cao - người bất chính
CÙNG hành khiêm tốn - Đấng thành nhân
CON mong thế giới thành hang đá…
ĐÓN CHÚA RA ĐỜI ĐẸP PHÚC ÂN.   
                                          Thiên Phúc
                                          24.12.2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét