Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

MƠ TIÊN - xướng họa của Nguyễn Thanh Xuân và thi hữuTác giả Nguyễn Thanh Xuân


Thơ mời họa 
      
MƠ TIÊN!          

Ất Mùi, tám bảy (87) đến rồi đây
Mừng đón giao thừa. Ơi phút giây!
Đã nghĩ tuổi già “về” phải phải
Lại nghe sức trẻ “dậy” hay hay
Thử bài thể dục nghe thông suốt
Nốc cả lon bia thấy chẳng say         
Chân bước vững, thân tâm nhẹ khỏe
Viết thơ, xin báo bạn bè ngay./.

                Hà Nội, Têt 2015
                Nguyễn Thanh Xuân
                Email: nhuxuan29@gmail.com
BÀI HỌA

KÍNH GIÀ XIN TUỔI

Về già cuộc sống quý từng giây
Vinh dự chúc mừng đại lão đây.
Sức khỏe an toàn muôn sự đẹp
Tinh thần sảng khoái vạn điều hay.
Ngôn từ thi khúc ngời trong sáng
Tình nghĩa bạn bè đậm thẳng ngay.
Hậu bối kính Người mong được tuổi
Góp cùng thơ luật nỗi mê say !

                    Trần Như TùngBIẾT NGAY

Tám mấy xuân tình vẫn đó đây
Người ơi cuộc sống quý từng giây
Lên bờ khấp khởi mơ nào biết
Xuống ruộng um xùm mộng có hay
Lãm nguyệt mới tường nên mới tiếc
Thưởng đàn càng điếc lại càng say            
Cũng cam đành phận cho rồi việc
Hai ngắn bốn dài gọi biết ngay.

                              Phan Tự TríMỘNG THỰC

Đời trải ngắn dài khắp đó đây
Hãy yêu khoảnh khắc phút hay giây
Bên màn hóa bướm đâu ngờ tuyệt
Dưới gốc thành mơ  rõ đến hay
Cuộc sống đôi khi cười lại khóc
Đời người lắm lúc tỉnh rồi say
Mộng lòng thật dạ thân vui khỏe
Lãng mạn vòng mà hiện thực ngay

                             Võ Sĩ Qúy

                     Nha Trang,15.01.2015

            Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét