Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

DUYÊN THƠ - Hòa thượng Thích Thiện Thông, Phan Tự Trí,Trần Như Tùng        Phan Tự Trí


THỈNH HOẠ


DUYÊN THƠ
Dưới mái hiên chùa cảnh vắng tênh
Chén tình thù tạc luận mông mênh
Nến hồng một ngọn trôi leo lét
Giấy thắm đôi trang nổi bập bềnh
Lục bát thưa dần nghe lỏng lẻo
Đường thi lạc cách thấy chông chênh
Thú vui xướng họa xưa nay vẫn...
Trói buộc người thơ đến ngã kềnh!
                        Thích Thiện Thông

*Hòa thượng Thích Thiện Thông, Chùa Minh Thiện - Thanh Minh - Diên Khánh - Khánh Hòa.
(Bài đăng trong Tập Đóa hồng dâng mẹ Hội thơ ca Phật Giáo tỉnh Đồng Nai - Nhà xuất bản Hội Nhà văn)

       
HOẠ

ĐỐI ẨM CÙNG MA QUỶ
Cạn chén mưa dầm dạ buốt tênh
Đầy trời mây xám phủ miên mênh
Người đi bể ái còn lơ lửng
Kẻ ở ta bà cứ chống chênh
Xướng họa là vui mà lảo đảo
Ca ngâm hay dở cũng lềnh bềnh
Thôi đừng đối ẩm cùng ma quỷ
Một chút là say lại chổng kềnh!
                           Phan Tự Trí

VUI HỌA THƠ
Thiền tự đàm thơ dẫn vận tênh
Trà tình thi nghĩa cứ lênh mênh.
Thất ngôn lưu thủy dường ngưng lặng
Bát cú hành vân bỗng nổi bềnh.
Tuy đã thỏa đề , không ý lệch
Vẫn còn vấp đối , có tia chênh.
Chà chà ! từ đắt ai tìm đó
Thú quá cười vang đến đổ kềnh !
                      Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét