Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

CUNG CHÚC TÂN XUÂN - Đức Hạnh và các thi hữu

THỈNH HOẠ
CUNG CHÚC TÂN XUÂN  
(Tung hoành trục khoán)
Cung đàn năm mới toả hương nồng
Chúc bạn an bình đạt ý mong
Tân cảnh giao hòa vui quý hữu
Xuân thời ước nguyện đẹp cung lòng
Vạn năng trời đất trao duyên phước
Sự thể suối nguồn nở mạch thông
Như tấm chân tình luôn bất tử
Ý Thành -Non Nước Sẽ Ngời Trong.                              
                                        
Đức Hạnh                                      
                                       01.01.2015
HOẠ

MỪNG XUÂN NHƯ Ý

CUNG hỉ chào năm dạ thắm nồng
CHÚC nhau tròn mộng thỏa hoài mong
TÂN niên én liệng vui tâm đạo
XUÂN sắc hoa chen thỏa ý lòng
VẠN nẻo đất trời đang lúc hội
SỰ lành mây nước đến hồi thông
NHƯ nhiên tự tại an bình phúc
Ý ĐẸP NƯỚC NHÀ MÃI SÁNG TRONG
                                                Vetratho
                                              (Đồng Nai)


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

CUNG hỉ hương thơm quyện khói nồng
CHÚC lời ước nguyện thỏa hoài mong
TÂN niên hạnh ngộ cùng thân hữu
XUÂN mới trùng lai với bạn lòng
VẠN cổ Càn Khôn luân chuyển hoá
SỰ đời Tuế Nguyệt biến lưu thông
NHƯ tâm tự tại ba đào tĩnh
Ý tịnh an hòa bạt vũ phong.
                     Minh Hậu Nguyên 
                            (Sài Gòn)

CUNG CHÚC TÂN XUÂN TRÀN ÁNH LỘC
CẢM TẠ ƠN TRỜI DẠ NGÁT TRONG

CUNG nhạc giờ đây trổi khúc nồng

CHÚC cho thế giới thoả niềm mong
TÂN giờ đang đến thơm từng phút
XUÂN mới vừa sang ngọt tấc lòng
TRÀN phúc ân ..Thiên Tình toả rạng
ÁNH dương rọi chiếu.. ngập tinh thông
LỘC hòa Thánh Sủng hồn cao vút
CẢM TẠ ƠN TRỜI DẠ NGÁT TRONG
                           Perth, Tây Úc 1.1.2015
                                   Phuong Thao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét