Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

CÔNG LÝ - Đức Hạnh và các thi hữuCÔNG LÝ 

Cán cân công lý phải bình tay
Luật pháp nghiêm minh, đạo đức dày
Bình đẳng - tự do - luôn vững mạnh
Gian tà áp bức - sẽ tiêu ngay
Quan tòa x
ử án - luôn liêm khiết
Dân mọn kêu oan - khỏi ngấp ngoay
Thần Nữ nhân quyền, gươm chính nghĩa
Trừ quân đại ác, thủ lìa thây.

                         Đồng Nai, 02/03/2014 
                                  ĐỨC HẠNH 


HOẠ:


THẦN CÔNG LÝ


Lý vững công bằng kẻo quá tay
Thần minh trí mẫn đạo cao dày
Nhu cường dẫn dụ lề khôn khéo
Thiện ác tương hình luật thẳng ngay
Lệ* chít đôi tròng ngươi khá dễ
Cân mù đỉnh cọc mục hà oai
Tà gian chuẩn xác trung lao vạ
Tội lỗi sa lầy thẩm quyết thay

                      Sài gòn, 10/03/2014 
                                LÊ HIẾU

*Lệ: thông tục ; miếng vải bịt mắt nữ thần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét