Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

CHÙM THƠ LÝ THUẦN PHƯƠNG


THƠ THỈNH HOẠ

TÌNH BẠN BỐN PHƯƠNG


Nhật nguyệt trên cao mãi rạng ngời
Ngàn sao trời sáng khắp muôn nơi
Chúc mừng thi hữu tình trong đẹp
Đón bạn bốn phương nghĩa sáng tươi
Xướng họa ba miền vang  dậy sóng
Diễn đàn mấy chốn vọng trùng khơi
Xuân về dân tộc bừng khai hội
Tết đến ngàn hoa tô thắm đời
                           Lý Thuần Tâm


CHIM BẰNG MỘT BÓNG

Nhạn trắng đơn thân đến chốn này
Chim bằng một bóng cõi trời đây
Mãi mê sóng gọi trùng dương hẹn
Đắm chén hồng trà, hương ngát say
Sông vọng lời thơ tình mãi đẹp
Biển vang câu hát dưới trăng đầy
Thương ai một cánh chim đơn lẻ
Nắng chói đường xa thiếu áng mây
                            Lý Thuần Tâm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét