Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Trần Ngộ


 Xướng họa thơ Đường

Xướng hoạ ai mà chẳng muốn đu
Niêm tròn vận vẹn sướng như ru
Câu đầu thông mạch tâm bừng sáng
Đoạn cuối tắt tia mắt túi mù
Cúc mới đâm chồi cho đã hạ
Mai vừa hé nụ tưởng đang thu
Mùa sai tiết lộn hoa không nỡ
Đường sá quanh co thấy rối bù


                                  Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét