Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

VỊNH HẠ LONG - Nguyễn Gia Khanh họa thơ Phương Hà

   


 VỊNH HẠ LONG

Lơ lửng bồng bềnh nước với mây
Lô nhô núi đá chập chùng vây
Hang sâu luồn lách ngàn con suối
Thạch nhũ buông thòng muôn cánh tay
Buồm đỏ chơi vơi trên sóng biếc
Thuyền nâu thấp thoáng dưới vòm cây
Rồng thiêng thuở ấy bay cao vút (*)
Uốn lượn trăm vòng, đáp xuống đây.(**)

                                       Phương Hà
                                     ( 17/10/2014 )
(*) Thăng Long   
(**) Hạ Long

 Bài hoạ:

VỊNH HẠ LONG
(Nguyên đề, họa đảo vận)

Tựa hồ núi dựng giữa trời mây
Có phải Rồng xưa nhả ngọc đây
Trinh Nữ - dáng ai nằm hóa đá *
Thiên Cung - thạch nhũ xõa như tay
Giương buồm lớp lớp thuyền đua lướt
Giữ biển trùng trùng đảo bủa vây
Tuyệt mĩ kỳ quan - tranh thủy mặc
Cảnh này há đổi với vàng cây!

*Ở cửa hang Trinh Nữ (vịnh Hạ Long) có bức tượng đá tự nhiên hình người con gái nằm xõa tóc đau đáu chờ ai...

                         Nguyễn Gia Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét