Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

NƯƠNG CẢNH GIÀ LAM - Lê Đăng Mành, Lê Văn Thanh

Nương cảnh già lam!
Thỉnh họa

Hạt bụi quay cuồng giữa bát phong*
Về thăm Chính Phước thấy yên lòng
Sáng nghe chim hát dây thân ái **
Chiều ngắm em ca giọng ấm nồng
Hành giả nuôi tâm luôn bất động
Thiền nhân dưỡng tánh ắt viên thông
Hiên ngoài hoa cỏ chìa muôn nụ
Phụng hiến hương lay giữa ruộng đồng.
                         Lê Đăng Mành
                         Quảng Trị
Tám gió”thịnh suy, hủy dự, xưng cơ, khổ lạc”,
** Đoàn Oanh vũ


Kính họa:  
Vô Tướng Già Lam 

Như như hành giả tựa thanh phong
Phước huệ là đây tự cõi lòng
Sáng lắng chim ca còn luyến ái
Tối nhìn nguyệt lộng vẫn say nồng
Thì đâu tịnh thổ không lay động
Chỉ quán thiền na khó liễu thông
Tám gió sắc trần thôi buộc trói
Già Lam vô tướng  tại tâm đồng (*)
                          Lê Văn Thanh - BRVT
(*) - Tâm vô phân biệt (Trang Chu là bướm - Bướm là Trang Chu)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét