Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Nhàn Ca - Lê Văn Thanh


Nhàn Ca

Trăng non chớp mắt hóa trăng già
Thấp thoáng song ngoài bóng ngựa qua
Ngày chén Lưu Linh mời Đế -Thích
Đêm thơ Lý Bạch ngắm Hằng Nga
Thanh minh, ý đạt tình non nước
Hạ chí,  thi thành tứ gấm hoa
Thu liễm hàm tàng bao sự sống
Mầm xuân đông tận, dậy hoan ca


                                Lê Văn Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét