Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Lê văn Thanh họa bài: ĐƠN XIN ĐÁNH NHAU, thơ Huy Vụ

Đơn Xin Đánh Nhau

Đơn xin đánh lộn gửi công quyền.
Nghe thoáng ngỡ là kẻ bị điên.
Công lý mỏi mòn chờ mãn kiếp.
Lòng tin cạn kiệt ngóng vô biên.
Tuốt gươm xông tới e thành giặc.
Bó gối ngồi trông sợ phát phiền.
Oan ức chất chồng đành tự sử.
Thù này chửa hết dạ không yên.
                  Huy Vụ 08/10/2014

Anh Hồ văn Vệ, quê: Mỹ Quí Tây, Đức Huệ, Long An bị bọn côn đồ cùng bè phái thế lực đánh trọng thương. Anh làm đơn gửi các cấp chính quyền nhờ can thiệp, nhưng chờ mãi không ai đoái hoài. Quá bức xúc anh làm “Đơn Xin Đánh Nhau”,  lá đơn vô tiền khoáng hậu gửi các cấp, không tin vào chính quyền. Anh muốn tự mình đi tìm công lý. Câu hỏi cho các nhà thực thi pháp luật?
(Chú thích của tác giả Nguyễn Huy Vụ)


Họa bài: ĐƠN XIN ĐÁNH NHAU, thơ Huy Vụ.

Đơn Xin Đánh Nhau

Xin cho đánh lộn ? Đúng là điên !
Công lý đầu tiên... lót cửa quyền
Vô phước tụng đình, chờ hết kiếp
Hao tài tổn sức, khó bình yên
Giang hồ nắm đấm, đừng quan ngại
Hành xữ... trao tay, khỏi lụy phiền
Luật - lệ - quyền - cân... tiền nặng nhẹ
Công bằng, oan khuất, chẳng hai biên
                         16-10-2014
                         Lê Văn Thanh


Lê Văn Thanh
01696 088 466

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét