Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

XUÂN PHƠI - Hoàng Hữu Bản, Lê Văn Thanh

Xướng:   XUÂN PHƠI

Bảy mươi cây thọ rực đầy sân
Đùa nắng vờn mây giỡn gió xuân
Chín cánh hồng tươi khoe nụ thắm
Một nhành tùng mướt đáp tình thâm
Ơn thiêng Tiên Tổ soi trăng rạng
Cửa ấm nhà êm sáng bội phần
Phước lộc trời cho vui mấy chốc
Như nhiên tâm niệm gắng tinh cần

Mồng 3 Tết Giáp Ngọ
Hoàng Hữu Bản 


Kính họa: Xuân Phơi

Mai lão vàng cành phơi nắng sân
Hoa khai hớn hở đón chào xuân
Vô tư, tuổi ngọc mơ màng mộng
Chiêm nghiệm, lão thành nghĩ ngợi thâm
Mất nước, lá buồn hoa héo hắt
Nhị khô, mật khốc bướm chuyên cần
Gian thương, tham nhũng phơi tài lộc
Đứng bến, ma-cô cũng “xí” phần...

Đón tết Nguyên tiêu
Lê Văn Thanh
01696 088 466

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét